Kvalitetssikring af vores tilbud og ydelser

AtoB arbejder målrettet med gennemsigtighed og dokumentation ift. kvalitetssikring vedrørende vores indsats, resultater og evalueringer.

Uddannet personale & kompetenceudvikling som garanti for vores høje faglighed 

På AtoB prioriterer vi fast og relevant uddannet personale.
Selvom vi arbejder med en relationel tilgang, kan relationen ikke stå alene i vores arbejde. Vi går derfor ikke på kompromis med viden og uddannelse hos vores medarbejdere.
Relevante uddannelser og løbende kompetenceudvikling sikrer et højt fagligt niveau, hvor personalet altid er opdateret med nyeste viden indenfor autisme- og traumebehandling og opmærksomme på metoden i vores arbejde.
Vores faglige niveau sikrer ikke blot indsatsen om de unge, men også et fagligt fællesskab, hvor vi på både skrift og i daglig tale er opmærksomme på hvad der virker og hvorfor, vi gør, som vi gør.
Vi garanterer, at kommunerne modtager skriftlig dokumentation, som kan omsættes til et brugbart værktøj til evaluering og fremtidige indsats om den unge.

Synlige resultater og evaluering i samarbejdet med netværket

Vi er åbne og arbejder med synlighed omkring vores arbejde og resultater med de unge. Vi samarbejder tæt med netværket og er i  løbende dialog med kommunen om den unges progression, udvikling og mål. Vi er ærlige om, når udviklingen går tilbage eller tager nogle omveje.
Skriftlig dokumentation sikrer desuden, at vores unge ikke risikerer, at viden om indsatsen går tabt mellem aktørerne i deres liv. 
Atob påtager sig altid ansvaret og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. 

Indsats med øje for den unges fremtids- og beskæftigelsesmuligheder

Alle AtoB’s indsatser er fokuseret på, at den unge skal opnå så højt et niveau af livskvalitet og selvstændighed som muligt. Vores indsats møder den unge dér, hvor den unge er, men vi er altid bevidste om, at der i indsatsen er er klart formål ift. beskæftigelse eller uddannelse.
Vi evaluerer altid vores indsats med en afklaring og anbefaling til både den unge og kommunen omkring, hvad der er realistisk i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelses- og forsørgelsesgrundlag hos den unge.

Vi forpligter os altid til følgende i alle forløb:
 • Månedlig statusrapport med status på mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periode. Statusrapporten sendes hver måned til UU vejleder og/eller koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis til UU vejleder og/eller koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport
 • Evaluerende statusrapport, anbefaling og dialog vedr. den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB
 • Personale med faglige profiler, der er relevante for den unges progression og udvikling
 
 • Tovholder på netværket og møder
 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Forældresamtaler, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien.
  Vi afholder individuelle forældresamtaler minimum 1 gang om måneden
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder

Faste takster og samme muligheder for alle indskrevne unge

Som en del af vores kvalitetssikring har vi fuld gennemsigtighed ved vores takster. 
Vores faglige ydelser indeholder samme muligheder for alle indskrevne unge. Det betyder, at det er samme faste takst alle kommuner møder i vores samarbejde.
Du kan se vores faste takster og læse mere om indholdet i de forskellige ydelser her:

Referencer

5/5

Kontakt for mere information

Tøv ikke med at kontakte os for mere information, spørgsmål til visitation eller for at aftale et besøg