Sådan arbejder vi

Vi går en ekstra mil

Vi gør os umage
med alt

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang. Det betyder, at vi arbejder helhedsorienteret med en forståelse for, at relationer og det miljø, vi som mennesker færdes i, har en stor betydning for vores helbred og trivsel. Det gælder både fysisk og psykisk. 
Vores indsatser er en kombination af psykoedukation og selvforståelse kombineret med praksistræning, hvor den unge støttes af sin primær til at omsætte sin viden til praksis, hvor læring bliver omsat til mestring. 

Fællesskab som en vigtig del af indsatsen

Fællesskabet med andre unge er en væsentlig del af den udvikling, de unge gennemgår hos os. Fordi ro, forudsigelighed og trygge rammer er så vigtig en del af vores hverdag, er vi et lille tilbud med en mindre gruppe af unge. Det sikrer, at vi hele tiden kan tage individuelle hensyn og eksponere i den grad, som den enkelte profiterer af.
På AtoB har vi skabt et micro-samfund, hvor de unge på fineste vis praksisøver de mestringsstrategier, som vi underviser dem i. Vi skubber til deres grænser og vi griber dem, når det bliver svært.
De unge spejler sig hinanden, og med vores støtte interagerer de og bliver klogere på de mellemmenneskelige forhold i sociale kontekster og i interaktion med andre.
På den måde arbejder vi målrettet med at ændre uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier for den unge, så fællesskaber bliver lettere at færdes i. Målet er, at den unge kan erfaringsoverføre til  fællesskaber udenfor AtoB’s trygge rammer. Dette giver mulighed for at bygge bro til, og trives i, fx arbejdspladser, uddannelser og ungdomsfællesskaber.

Den unge i fokus

Hos AtoB tager vi udgangspunkt i de faktorer, store som små, som udgør helheden i det miljø og den hverdag, som vi præsenterer de unge for. 
I praksis betyder det, at vi arbejder målrettet via en bæredygtig og meningsfuld relationel tilgang, hvor vi er optaget af, at den unge skal føle sig tryg med stabilt personale. Det betyder bl.a. at vi ikke bruger vikarer eller kortvarige ansættelser. I samspil med en genkendelig, men yderst fleksibel struktur, skaber vi den bedste forudsætning for at skabe udvikling hos den unge. En fleksibel struktur betyder, at vi ofte går med den unge ad den vej, den unge ønsker, for derigennem at møde den unge og finde andre og nye meningsfulde veje undervejs. 
Når vi skal lære den unge at kende, tilpasser vi indsatsen, så den unge ikke skal opleve at være udenfor mestring og blive belastet yderligere. På den måde kan vi skabe tillid mellem os og den unge, hvilket giver os adgang til et frugtbart samarbejde.

'Vi tror på, at tillid og tryghed i relationen i samspil med en genkendelig, men yderst fleksibel struktur, er den bedste forudsætning for at skabe udvikling for netop disse unge. Vi er optagede af at være så tæt på den enkelte unge, at vi ser hver en lille sprække for udvikling, så vi er dér, hvor muligheden og motivationen for forandring er størst'
AtoB

Pædagogisk transport

Vi arbejder med eksponering og praksistræning i den unges nærmeste udviklingszone. I den proces er det vigtigt at se, hvilke faktorer, der er på spil, for at den unge kan udvikle sig til at mestre. Vi har valgt at have mulighed for at tilbyde pædagogisk transport mellem den unges bopæl og AtoB.
Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes for at reducere belastningen. Denne prioritering betyder, at den unge har kapacitet til at arbejde med langsigtede strategier på flere parametre, så selvtransport også bliver muligt.

AtoB holder til i en stor hjemligt indrettet lejlighed på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have. Vores lokaler er indrettet med mulighed for at veksle mellem at blive skærmet og eksponeret – i det omfang, som passer til den enkelte og med særligt fokus på den sociale træning. Vi begrænser forstyrrende elementer for  sanserne for at optimere muligheden for, at de unge hos os trives og har kapaciteten til at udvikle sig. 

Vores værdier gennemsyrer hele organisationen

Vi tror på, at alle mennesker fortjener at trives og mødes med respekt. Derfor gælder vores værdisæt naturligvis også for vores medarbejdere. En medarbejdergruppe i trivsel øger stabiliteten og sikrer, at de unge møder autentisitet, oprigtighed og spejles af mennesker, der kan lide at være sammen med de unge hver dag. Derfor prioriterer vi trivsel, opkvalificering og fagligt fællesskab.
I 2023 var vores sygefravær på under 1 %.

Hunde er velkommen

Flere af vores unge har hund, som er velkommen på AtoB. Vi ved, at en hund kan være stressreducerende og afgørende for, at det er rart at være på AtoB. Det er underordnet, om hunden er godkendt som servicehund, eller ‘bare’ er en almindelig hund. Det er dog en forudsætning, at den opfører sig afdæmpet og fungerer i fællesskabet med resten af de unge.

En kompleks profil kræver en specialiseret indsats

3 gode grunde til at vælge AtoB

 • cropped-logo-m-skygge@2x.png

  Vi har den nødvendige erfaring og viden

  Alle vores medarbejdere har en relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring med autisme og belastningsreaktioner og betydningen for adfærdsmønstre og trivsel. Medarbejderne bliver løbende opkvalificeret med ny viden indenfor området og kompetence-løft ift. at arbejde med unge med diagnoser og deres pårørende.
 • cropped-logo-m-skygge@2x.png

  Vi tilbyder målrettede forløb med mulighed for 1:1 støtte

  Et forløb på AtoB er individuelt tilrettelagt, så vi skaber en holdbar udvikling for den unge. Bæredygtige og trygge relationer med faste primære kontaktpersoner og mulighed for 1:1 støtte er udgangspunktet for vores indsats. Et forløb kan starte i hjemmet hos den unge, så eksponering foregår gradvist i det tempo, som er holdbart for den unge. Der er mulighed for pædagogisk transport mellem bopæl og AtoB.
 • cropped-logo-m-skygge@2x.png

  Vi skaber vejen til et selvstændigt liv i trivsel

  På AtoB får de unge muligheden for at træne sociale færdigheder et trygt ungdomsfællesskab med andre unge med deres primære kontaktperson som støtte; både i situationerne, men også til at bearbejde og lære af situationerne via samtaler. Vi bruger tiden klogt med fokus på den unges bæredygtige udvikling, selvstændighed og trivsel samt fremtidsmuligheder ift. at blive en del af samfundet i det omfang, som er muligt.

Forløb og indsatser

Vi tilbyder forskellige forløb og indsatser afstemt til den enkelte unge. Der er mulighed for at starte en indsats op i hjemmet, når den unge lever i isolation og/eller udtrættes i ekstrem grad.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.