Mentor til uddannelse og beskæftigelse

Trivsel under uddannelse eller beskæftigelse

Når en mindre indsats
gør den store forskel

At tilknytte en Mentor er en god løsning til at støtte unge, der skal i, eller er i gang med, uddannelse eller beskæftigelse.
De unge kommer ofte fra forløb med en del støtte eller forløb, der er kuldsejlet netop pga. manglende støtte. Disse unge profiterer af støtte for at trives, fastholdes og lykkes med at udnytte deres potentiale og kompetencer i uddannelse/beskæftigelse.
Udover støtten til beskæftigelse og uddannelse kan en Mentor hjælpe med at overkomme andre barrierer. Det kan fx være at skabe kontakt til en eventuel arbejdsplads, hjælp til at komme op om morgenen, daglig struktur, overblik over aftaler med læge, fastholde sundhedsfremmende aktiviteter og sociale fællesskaber samt hjælp til at være i dialog med uddannelsesinstitution og arbejdsplads om, hvad den unge har vanskeligt ved.  

Målgruppen og formålet med en Mentor

AtoB tilbyder Mentorforløb for unge i alderen 16-25 år.
For de unge i vores målgruppe er det et fællestræk, at de har stort potentiale, men har en historik med at yde over evne for at møde ydre krav. Dette kan både gøre sig gældende ift. at præstere på et studie og ift. at maskere for at passe ind i det sociale fællesskab eller leve op til forventningerne på en arbejdsplads.

For at undgå at de unge falder tilbage i uhensigtsmæssige mønstre, profiterer de af en Mentor med viden og indsigt i den unges profil. De unge får støtte til at navigere i studie- og beskæftigelsesrammer samt muligheden for at tale om det, der kan være vanskeligt i et ungdomsliv på vej mod at blive en selvstændig voksen. Derudover kan den unge få hjælp til overblik og struktur for at skabe balance i hverdagen, hjælp til at trives og begå sig på en arbejdsplads, støtte til at indgå i sociale fællesskaber og generel støtte til den fortsatte rejse ind i et så selvstændigt voksenliv som muligt. 

Visitation og lovgivning

atob stu tilbud for sårbare unge

Visitation og lovgivning

Mentortimer kan bruges til unge over og under 18 år.
Der visiteres som regel efter Servicelovgivningens §52 eller §85 eller Lov om Aktiv beskæftigelse §91 eller §167.
Vi anbefaler mellem 6-10 timer om ugen for et vellykket Mentorforløb. 

Mulighed for private tilkøb

I nogle tilfælde kan Mentortimer tilkøbes af den unge eller dennes forældre via et privat forløb. Forløbet forventningsafstemmes på forhånd, både ift. indhold og økonomi.
Det er ikke muligt at kombinere kommunal visitation med private tilkøb af timer.

Typer af mentorforløb

Forløbet kan være med henblik på at identificere og tage kontakt til en egnet arbejds- eller praktikplads. Det kan også være støtte på en allerede etableret arbejdsplads. Støtten kan fx være at bygge bro mellem arbejdsplads og den unge. Her kan Mentoren hjælpe arbejdsgiver med at mindske barrierer for den unge i samspil med, at arbejdspladsen oplever den unge som en værdifuld kollega.
Derudover kan en del af forløbet være med henblik på et fritidsliv med social kontant og generel hjælp til hverdagen, så den unge oplever en hverdag med sammenhæng mellem ydre krav og indre trivsel. 

Forløbet planlægges sammen med den unge for at sikre et uddannelsesforløb, hvor den unge trives og lykkes med uddannelsen. Det kan fx være ift. at få hjælp til overblik og struktur over afleveringer, hensigtsmæssig døgnrytme og kontakt til uddannelsesstedet. Derudover kan en del af forløbet være med henblik på et fritidsliv med social kontant og generel hjælp til hverdagen, så den unge oplever en hverdag med sammenhæng mellem ydre krav og indre trivsel. 

Skriftlig dokumentation

En Mentorindsats inkluderer skriftlig dokumentation med en statusrapport hvert kvartal, en afsluttende funktionsbeskrivelse samt vurdering og anbefaling af den unges videre færd.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.