Afklaring og beskæftigelse

Vi samarbejder med den unge

Et selvstændigt voksenliv

Målgruppen på AtoB har alle det til fælles, at de besidder stort potentiale og har mange ressourcer, men at deres kognitive niveau ikke matcher deres handlingskompetence. Belastningsreaktioner som fx social angst og et meget svingende funktionsniveau og kapacitet forhindrer de unge i at træde ud i et selvstændigt voksenliv.

01

Identificere barrierer og ressourcer ift. beskæftigelse eller uddannelse

Vi arbejder ud fra en tryg og bæredygtig relation mellem den unge og primære. Her er fokus at identificere den unges barrierer for at kunne se ind i fremtid med eventuel uddannelse og/eller beskæftigelse. En barriere kan fx være social angst, behov for ritualiserede handlinger eller manglende indsigt i eget funktionsniveau. En ressource kan være interesser og viden om specifikke områder, kan der kan oversættes til en beskæftigelse.

02

Ruste den unge med mestringsstrategier

Den unge vil via selvforståelsesforløb og psykoedukation arbejde med at erstatte de uhensigtsmæssige selvbeskyttelse- og  undgåelsesstrategier med mestringsstartegier. Startegierne vil blive trænet i praksis i det ungdomsmiljø, der er på AtoB. Derudover vil en del af praksistræning foregå i miljøer ude – fx ved virksomhedspraktikker og virksomhedsbesøg. Hensigten er, at strategierne automatiseres således, at den unge kan opnå balance mellem den kapacitet, der er til rådighed, og de kontekster, den unge indgår i.

03

Afklare drømme og muligheder og bygge bro til næste skridt

Via en vekselvirkning mellem relevant undervisning, praksistræning og virksomhedsbesøg samt praktikforløb undersøges den unges drømme i forhold til realistiske fremtidsmuligheder. Der kan eksempelvis indgå konkret undervisning i fag, der er kompetencegivende ift. arbejde- eller uddannelse, og der samarbejdes med arbejdspladser via håndholdte praktikforløb. Vi bygger desuden bro til de arenaer, som den unge skal fortsætte på efter AtoB, således at den unge opnår et succesfuldt miljøskifte. 

STU, austisme og angst

Formål med indsatsen

Formålet med indsatsen er at afklare, hvad den unges fremtidsmuligheder, drømme og ressourcer er. Dette vil foregå i en vekselvirkning mellem AtoB og praktikophold og virksomhedsbesøg. Som en del af forløbet vil AtoB være undersøgende på, om der kan bygges bro og etableres et tilhørsforhold på en mulig arbejdsplads eller uddannelsesplads, hvor den unge kan fortsætte efter forløbet. 
Såfremt at et afklaringsforløb peger på, at den unge ikke er klar til hel eller delvis beskæftigelse/uddannelse, vil AtoB i stedet pege på, hvordan og hvilken indsats den unge i stedet vil profitere af, for at opnå et selvstændigt voksenliv med så høj en grad af trivsel som muligt.

Visitation efter lovgivningen

Lov om aktiv beskæftigelse (LAB)

Et afklarende forløb rettet mod beskæftigelse eller uddannelse visitteres efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB).

Dokumentation af indsatsen

Et afklarende forløb inkluderer skriftlig dokumentation med en statusrapport hvert kvartal, en afsluttende funktionsbeskrivelse samt vurdering og anbefaling af den unges videre færd.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.