Viden & Værktøjer

Rådgivning, undervisning, viden & værktøjer
logo m skygge@2x

Hvem: AtoB er specialiseret i unge med autisme, og belastningssymptomer. Særligt kan angsten være en følgesvend, der bliver en invaliderende faktor for både den unge og familien rundt om.
Hvorfor: Vi kan se, at både den unge og dennes forældre opnår en højere grad af trivsel, (selv)forståelse og adgang til strategier og egne ressourcer ved at modtage viden, forståelse og værktøjer ift. livet med autisme. Dette giver handlerummet til hensigtsmæssigt at arbejde med forandringer og bæredygtige mestringsstrategier i hverdagen.
Hvordan: Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i konkret viden og forståelse for belastning, traumer og diagnoser. Vi er optagede af, at de værktøjer og den indsigt, som familien og den unge får, kan resultere i bæredygtige og positive forandringer, der kan omsættes i det levede hverdagsliv.
Hvad: Vi tilbyder rådgivning, undervisning og samtaleforløb for unge med autisme og familien rundt om. 

Næste kursusforløb:

Viden og rådgivning til forældre

6 skræddersyede moduler til forældre eller andre relevante voksne omkring en ung med autisme. 
Kurset består af 4 moduler med undervisning, viden og konkrete værktøjer i mindre netværksgrupper med andre forældre samt 2 moduler med individuel samtale og rådgivning. Alt er faciliteret af faste undervisere med specifik viden og erfaring ift. autisme og belastningssymptomer. Underviserne følger jer tæt og guider jer til, hvordan I selv omsætter værktøjerne til jeres hverdag. 

Oktober-marts

2023/2024

Kursus- og samtaleforløb

Vi starter løbende nye hold op.  Derudover tilbyder vi individuelle rådgivnings- og samtaleforløb. 
Har du en forespørgsel på et særligt forløb, er du altid velkommen til at kontakte os.

For forældre

Vi tilbyder samtaleforløb og kurser for forældre til børn med autisme.
Vi arbejder med konkret viden om diagnosens betydning for adfærd, rådgivning og letomsættelige værktøjer til hverdagen.
Næste forældrekursus starter i oktober 2023.

For unge med autisme

Vi tilbyder individuelle samtaleforløb samt forløb i grupper.
Fokus er på at du lærer mere om dig selv, din adfærd og ungdomslivet med en diagnose. Vores moduler er sammensat som en blanding af psykoedukation og mulighed for social træning. 
Vi starter løbende nye gruppeforløb op.

Kommende kursusforløb

Forældrekursus

Kurset består af 6 moduler med undervisning, viden og konkrete værktøjer i mindre netværksgrupper med andre forældre samt individuelle samtaler og rådgivning. Underviserne følger jer tæt og guider jer til, hvordan I omsætter værktøjerne til jeres hverdag. 
Oktober 2023-marts 2024
Forår 2024

Selvforståelse for unge

6 moduler med undervisning i selvforståelse. Kurset er bygget op med 3 individuelle samtaler og 3 gruppemoduler med henblik på erfaringsdeling og spejling i andre unge samt social træning i trygge rammer.
Max antal deltagere 8.
Forår 2024

Længerevarende indsats for unge

Vejen tilbage til et ungdomsliv i trivsel

AtoB tilbyder forløb for normalt- til højt begavede unge i alderen 16-25 år, med diagnoser indenfor autismespektret. Dertil kommer svære belastningsreaktioner såsom angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet samt svære isolationsproblematikker. Et AtoB forløb er individuelt tilrettelagt med mulighed for 1:1 støtte og kan foregå på AtoB eller i hjemmet. Alle medarbejdere har relevant faglig ekspertise og erfaring til at møde den unge med respekt for, hvor den unge aktuelt er. Bæredygtige og trygge relationer med faste primære er udgangspunktet for indsatsen med fokus på stressreduktion og mindskning af belastning.
Vi tilbyder forløb for unge over og under 18 år efter Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelse samt STU bekendtgørelsen.

STU –  Parat til STU – Indsats i hjemmet ved isolation – Bostøtte – Afklaring ift. beskæftigelse – Mentor ift. uddannelse og job. 

 

Kontakt os for mere information

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.