Opstarten på AtoB

Når visitationen er gået igennem, og indskrivningsmødet er afholdt, er vi klar til at modtage den unge på AtoB. Inden da vil vi som regel afholde en, eller flere, forældresamtale, hvor vi i et fortroligt rum kan tale om, hvilke erfaringer der er for den mest hensigtsmæssige start og 1.møde med den unge.
For både eleven og forældre kan starten på AtoB være med blandede følelser. De unge, vi modtager, har ofte flere mislykkede skoleforløb bag sig, og både den unge og familien kan have mistet håbet om, at endnu et forløb denne gang skal ende succesfuldt.
Ofte møder vi først den unge, når dennes nervesystem er så belastet, at den unge er kollapset med alvorlige traumer. Det er ikke sjældent, at vi har opstart med en ung, der har levet i isolaton hjemme i en lang periode med store konsekvenser for både den unge og for familien. Alt dette er vi klar over, og vi har massiv erfaring og en vidensbaseret tilgang til netop dette. 
Når eleven starter på AtoB går den første lange periode derfor ofte ud på at etablere en tryg og bæredygtig relation til den unge og jer som familie. Via relationen og en miljøterapeutisk tilgang, skaber vi ro i den unges nervesystem, så den unge kan begynde at hele og derfra arbejde med strategier ift. at opnå mål og drømme. 

1:1 normering uden at øge den unges sårbarhed

AtoB er specialiserede i netop unge, der måske nok har en diagnose indenfor autismespektret, men hvor autismen er det mindste af det hele. Angst, selvskade, pda,  tvangspræget adfærd, isolation og deraf skolefravær i en lang periode er vilkår i den unges liv.
Vi arbejder med 1:1 normering. Det betyder ikke, at den unge kun skal tilknyttes 1 medarbejder som et solisttilbud, men det betyder, at vi har ressourcerne til konstant at mikroregulere indsats og tilgang samt støtte den unge ind i fællesskabet på AtoB. 
Vores vigtigste formål er, at vi skal bygge den unge op igen. Mange af vores elever har mødt nederlag og blevet yderligere belastet af tidligere tilbud, der ikke har haft mulighederne for at møde den unge med forståelsen for kompleksiteten i den unges tilstand.

Match mellem ung og primær

Når den unge starter på AtoB, har vi et match klar i vores medarbejdergruppe. Det er denne kontakt, der skal etablere den første relation og tillid mellem AtoB og den unge samt hjemmet. Vi vil dog hurtigst muligt arbejde på at introducere den unge for flere trygge relationer i medarbejdergruppen, så den unge undgår at blive sårbar ift.  kun at skabe relation og tillid til en enkelt medarbejder hos os.

Den unges 1.møde med AtoB

Det er forskelligt, hvordan den unge skal møde os 1.gang. Som regel foregår det ved, at den unges primær kommer på besøg i hjemmet.
Den unge kan inden mødet modtage et billede af den primære, hvis den unge ønsker det. Som regel er den ene forælder med til det 1.møde, og vi har erfaring med, at det er den bedste start, hvis mødet er ‘uforpligtende’ på den måde, at den primære kun er på besøg i fx 10-20 minutter, og så går igen. Det korte besøg betyder, at den unge ikke allerede fra start er på overarbejde i møde og begyndelsen på relationen. Det første stykke tid er det almindeligt med hjemmebesøg, indtil den unge er parat til at komme med til AtoB.

Kørsel i egne biler med uddannet personale

Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at kunne tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Vi arbejder med at hente og bringe den unge i bil som en del af vores tilgang. Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes. Vores mulighed for at bruge transporten og bilen som et pædagogisk rum betyder, at vores unge har succes med at komme til AtoB og indgå i et læringsmiljø.
Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.
Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag. Hvis det er helt umuligt for den unge at gennemføre en kørsel, kan vi lynhurtigt ændre dagens program til at kunne foregå i hjemmet. 

“De unge hos AtoB kommer alle med en diagnose indenfor autismespektret. Autismen er dog det mindste af det hele. Vores arbejde handler om at fjerne de belastningstraumer, der invaliderer den unge. Når den unge er helet, står vi tilbage med et ungt menneske med autisme. Autisme er ikke en forhindring for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv”

Tæt forælderkontakt hele vejen

Når en elev starter på AtoB holder vi et opstartsmøde. Herefter holder vi forældremøder så ofte, som der er brug for det. Som regel er det 1-2 gange om måneden, men vi holder gerne møde 1 gang ugentligt, hvis det er dét, der er brug for. Vi er derudover i tæt kontakt på tlf, sms, mail m.m., så vi altid er på samme side omkring den unge.
Vi forstår, at den unge kun kan hele, når vi ser familien som en helhed. Vi forstår omfanget af den bekymring, afmagt og belastning, forældre og familien har levet med, når der i familien er et barn i voldsom mistrivsel. Vi bruger derfor tid på at være sparringspartnere for forældre og familie, så de i takt med den unges bedring også oplever at få genskabt ro, mindsket bekymringer og få troen på fremtiden tilbage. Vi forstår, at det for forældrene er være essentielt at finde troen på systemet og håbet for deres barn igen.

Til en start undgår vi den unges 'trickere'

Mange af vores unge har såkaldte ‘trickere’. En tricker kan eksempelvis være ikke at kunne tåle at høre musik, eller at bestemte ord fremkalder angst. Hos AtoB er dette ikke et særsyn. Vi indretter os efter det på den måde, at den unge i starten skal opleve så lidt belastning som muligt, så AtoB er et trygt sted, som den unge kan vænne sig til og få sit nervesystem i ro. Først når den unge har fået genetableret roen i systemet, begynder vi at arbejde med at skubbe til den unges grænser og det at kunne tåle krav, som fx at eksponere den unge for dét, der er svært. Alt foregår i et tempo, hvor vi hele tiden er ved siden af den unge for at kunne gribe. Alt hvad vi gør, at nøje gennemtænkt som en strategi, og relationen kan bære, at vi står med den unge i denne proces.
Vores menneskesyn og respekt for den unge betyder også, at den unge ofte er taget med på råd og ved, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad den unge får ud af det.

Vores fysiske indretning er skræddersyet til at tage ét trin ad gangen

Vi har indrettet os, så den unge altid kan opholde sig i et rum, hvor der kun er den unge og den primære voksenkontakt. Det er dog altid hensigten, at den unge, medmindre der er 1:1 undervisning i fag, tåler at være i fællesskabet, støttet af medarbejderne.
Vi arbejder strategisk med indretning og rumfordeling samt forståelse for sanseforstyrrelser, så eksponering og det at blive skærmet, foregår i en proces, hvor den unge kan tåle mere og mere. 

Hvis eleven ikke magter kontakten til os

På AtoB er det ikke muligt at aflyse en aftale. Men det er altid muligt at ændre aftalen. Vi arbejder med det vi kalder ‘kattelemme’ og ‘bagdøre’. Det vil sige, at hvis man ikke magter at komme ind til AtoB som aftalt, vil vi i stedet komme hjem til den unge. Hvis den unge ikke magter et besøg fra os, vil vi i stedet ringe. Hvis den unge ikke magter et opkald, vil vi i stedet sms’e. Kort sagt, finder vi den vej, der sikrer, at vi får etableret en tryg og kontinuerlig kontakt til den unge, og ikke mister kontakt og relation i de svære perioder.

At være på sidelinjen med angsten for tilbagefald

Som forælder kan det være nervepirrende at være på sidelinjen, når angsten for et tilbagefald hos den unge lurer. Vores tætte dialog med forældrene sikrer, at I altid er orienteret og med på råd omkring strategi og proces med den unge. Det fleste processer foregår parallelt med en udvikling hjemme, og vores forældresamarbejde er derfor et tæt parløb, hvor forældrene i takt med den unge ligeledes heler. Skulle I have brug for ekstra samtaler med os, er vi altid til rådighed til dette. 

Kontakt os for yderligere information

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk
  • Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg

Tøv ikke med at kontakte os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er desuden altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.