En god start

Det forberedende møde

Når visitationen er gået igennem, og indskrivningsmødet er afholdt, er vi klar til at modtage den unge på AtoB eller begynde indsatsen i hjemmet. Inden da vil vi afholde en, eller flere, forældresamtaler, hvor vi vil tale om, hvordan den bedste start for den unge skal se ud. Den unge er ligeledes inviteret til mødet. Det er individuelt, om den unge har kapacitet til at deltage i møderne. Vi har erfaring med, at det kan være en fordel at afholde et 1. møde uden den unge, hvor vi kan stille en masse spørgsmål, som gør os klogere på at møde den unge. Hvis alle de spørgsmål skal stilles den unge, kan det hurtigt blive overvældende. 
For både den unge og forældre kan starten på AtoB være med blandede følelser. De unge, vi modtager, har ofte flere mislykkede skoleforløb bag sig, og både den unge og familien kan have mistet håbet om, at endnu et forløb denne gang skal ende succesfuldt.
Ofte møder vi først den unge efter langvarig og invaliderende belastning, så den unge er kollapset med alvorlige traumer. Det er ikke sjældent, at vi har opstart med en ung, der har levet i isolaton hjemme i en lang periode med store konsekvenser for både den unge og for familien. Alt dette er vi klar over, og vi har erfaring og viden om netop dette. 
Når den unge starter på AtoB går den første lange periode derfor ofte ud på at etablere en tryg og bæredygtig relation til den unge og jer som familie. Via relationen og en miljøterapeutisk tilgang, skaber vi ro i den unges nervesystem, så den unge kan begynde at hele og derfra arbejde med egne mestringsstrategier ift. at opnå mål og drømme. 

De unge på AtoB kommer alle med en diagnose indenfor autismespektret og dertil alvorlige belastningsreaktioner. Vores arbejde handler om, at den unge skal stressreduceres for at opøve mestringsstrategier og få positive erfaringer med fællesskaber.
Autismen i sig selv er ikke en hindring for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Match med primære

Vi har altid et match parat allerede inden den unges 1.dag. Vi arbejder med 2 primære, da det er for sårbart kun med én. Vi har en personalegruppe, hvor vi bevidst har forskellige profiler ift. personlighed, og vi gør os umage for, at den unge matches med de primære, som vi vurderer vil passe til den unge. Til en start kan det være, at den unge kun har kapacitet til at forholde sig til én primær, hvor nr. 2 primær så i stedet arbejder rundt om den unge og afventer, hvornår der er mulighed for et 1. møde.

Møde med AtoB og primær

Det er forskelligt, hvordan den unge skal møde os 1.gang. Som regel foregår det ved, at den unges primær kommer på besøg i hjemmet. Den unge kan inden mødet modtage et billede eller video af den primære, hvis den unge ønsker det. Som regel er den ene forælder med til det 1.møde, og vi har erfaring med, at det er den bedste start, hvis mødet er 'uforpligtende' på den måde, at den primære kun er på besøg i fx 10-20 minutter, og så går igen. Det korte besøg betyder, at den unge ikke allerede fra start er på overarbejde i et krav om at mødes og begyndelsen på relationen. Det første stykke tid er det almindeligt med hjemmebesøg, indtil den unge er parat til at komme med til AtoB.

Hensyn uden at vedligeholde

Mange af vores unge har såkaldte ‘trickere’. En tricker kan eksempelvis være ikke at kunne tåle at høre musik, eller at bestemte ord fremkalder angst. Hos AtoB er dette ikke et særsyn. Vi indretter os efter det på den måde, at den unge i starten skal opleve så lidt belastning som muligt, så AtoB er et trygt sted, som den unge bliver stressreduceret og får sit nervesystem i ro. Først når den unge har fået genetableret roen i systemet, begynder vi at arbejde med at skubbe til den unges grænser og det at kunne tåle krav, som fx at eksponere den unge for dét, der er svært. Alt foregår i et tempo, hvor vi hele tiden er ved siden af den unge for at kunne gribe. Alt hvad vi gør, at nøje gennemtænkt og vores relationelle tilgang sikrer, at der er en primær som tryg kontakt til at hjælpe den unge gennem det, der er svært. Vores tilgang er også, at de unge er voksne mennesker, der som regel har blik for deres udfordringer. Derfor tager vi inddrager vi dem i, hvorfor vi gør som vi gør, når den unge bliver eksponeret og får skubbet til sine grænser.

Hvis den unge vil aflyse aftaler

Vi forsøger at undgå aflyste aftaler. Til gengæld kan vi altid justere på en aftale. Fx kan fremmøde på AtoB ændres til et hjemmebesøg eller et hjemmebesøg kan ændres til sms kontakt. Kort sagt, finder vi den vej, der sikrer, at vi får etableret en tryg og kontinuerlig kontakt til den unge, og ikke mister kontakt og relation i de svære perioder.

Forældresamarbejde

Vi har erfaring med, at et tæt forældresamarbejde med rådgivning og vejledning er afgørende for at indsatsen om den unge lykkes.
Vi tilbyder forældresparring og vejledning 1-2 gange månedligt og derudover kontakt ift. planlægning og koordinering mellem hjemmet og AtoB.
Vi forstår omfanget af den bekymring, afmagt og belastning, som forældre og familien har levet med, når der i familien er et barn i voldsom mistrivsel i mange år. Vi er derfor altid omsorgsfulde og tydelige i vores kontakt med forældrene og vi anerkender dem som de absolut vigtigste aktører i den unges liv.
For myndige unge over 18 gælder det, at vi spørger den unge om lov for at være i kontakt med deres forældre.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.