Kursus for forældre

Viden, værktøjer og forandring

Autisme hos en ung kan præge hele familiens hverdag. Ofte kan der være angsttilstande hos den unge, reaktioner på overbelastning, sanseforstyrrelser og voldsomme reaktioner på stimuli samt vanskeligheder ved at trives i rammerne af skolesystemet og andre sociale kontekster.
Som forældre kan man være ramt af omverdens manglende forståelse og opleve frustration, bekymring og magtesløshed overfor et barn, der mistrives, på trods af, at man som forælder gør alt, hvad der står i ens magt.

Få hjælp til at skabe de bæredygtige forandringer, som I ønsker i jeres forældrerolle og familieliv

På dette kursus introduceres I grundigt til viden om autisme, krop, hjerne og belastningssymptomers påvirkning af adfærd. I udstyres med værktøjer, som I selv kan bruge til at skabe forandring og øge trivslen i hele familien.
Kursus består af moduler, hvor I i et mindre netværk med andre forældre modtager undervisning og deler erfaringer. Modulerne følges op med individuelle samtaler, hvor I følges tæt af underviserne, der støtter jer i at omsætte den tillærte viden og værktøjerne til netop jeres hverdag. 

Hjælp til forandring:
6 moduler der gør en forskel

6 skræddersyede moduler til forældre eller andre relevante voksne omkring en ung med autisme.
Modulerne består af undervisning, erfaringsdeling, rådgivning og øvelser i netværksgrupper med andre forældre. Disse suppleres med individuelle samtaler med rådgivning i 1:1 kontekst til netop jeres familie. 
Alt er faciliteret af faste undervisere med specifik viden og erfaring om autisme, og om hvordan I hensigtsmæssigt arbejder med forandring af adfærdsmønstre og dynamikker.

2023

Oktober

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der:

  • Er forælder eller på anden måde tæt på en ung med autisme
  • Ønsker en grundlæggende viden og forståelse for autismens betydning for adfærd og handlemønstre
  • Savner at møde specialiseret viden og forståelse omkring kompleksiteten ift. børn og unge med autisme og belastningssymptomer
  • Ønsker redskaber til at arbejde med dit barns udfordringer på en måde, hvor I som familie kan have en fungerende hverdag sammen
  • Er åben for at møde andre forældre og deltage på mindre hold
  • Savner supplerende viden til stereotype antagelser om autisme
  • Kan se værdien i at kombinere samtaler og undervisning med, at du øver dig i praksis

Vi starter kursus op oktober 2023 samt forår 2024. 

Praktisk

Forløbet består af 6 moduler, med 2 individuelle samtaler á 60 minutter og 4 gruppemoduler á 3 timer.
Underviserne følger jer tæt i hele forløbet og hjælper jer med at omsætte viden til jeres hverdag og familieliv.
Modulerne suppleres med undervisningsmateriale og brugbare illustrationer, som I kan tage med jer.
Et hold består af 6 forældrepar.

Tilmelding: Du/I tilmelder jer via mail. Tilmelding giver adgang for 2 forældre eller andre relevante voksne i den unges liv.
Forplejning: Der serveres let mad og drikke under modulerne. 
Pris: Prisen er 9500 kr. alt inkl. med adgang for 2 personer.
Kommunal betaling: Hvis dit barn er under 18 år, kan der søges betaling via §52 hos kommunen.

Dato og indhold for modulerne

Vi ved, at det ikke altid er muligt at tage væk fra hjemmet. Derfor tilbyder vi Teams som en mulighed for at I, eller den ene af jer, kan deltage online via Teams. 
De individuelle samtaler bookes via vores online bookingsystem eller pr. telefon/mail. 
Fysiske samtaler og gruppemoduler foregår i AtoB’s lokaler på Frederiksberg Alle 104, Frederiksberg C. 

Download kursus-information

Er det noget for dig?

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til tilmelding.