Om AtoB

Om AtoB

AtoB blev grundlagt i 2018. Vi er født ud af Søstjerneskolen, som oplevede, at der var behov for et ungdomstilbud, som endnu ikke eksisterede; Et ungdomstilbud specialiseret i  unge med autisme og massive belastningsreaktioner. 

I dag er AtoB en selvstændig organisation, hvor vi nyder et fagligt samarbejde med Søstjerneskolen ud fra samme metodetilgang, værdisæt og aktuelle viden omkring autisme og belastningsreaktioner.
Siden 2018 har AtoB udviklet sig til at favne de forskellige retninger, som ungdomslivet med en diagnose kan have. Det inkluderer målrettede indsatser ved isolation i hjemmet og derudover forløb og tilbud, der matcher de skridt, som de unge tager på vejen mod uddannelse, beskæftigelse og afklaring ift. et meningsfuldt liv i trivsel – uanset på hvilke vilkår, man indgår i samfundet.
Kort sagt, så er alt, hvad vi gør, med formål om at skabe de nødvendige trædesten for, at de unge og deres familier kan komme i trivsel igen og den unge kan indtage den værdifulde og ligeværdige plads i samfundet, som de fortjener.

Kom indenfor

AtoB holder til i en stor hjemligt indrettet lejlighed på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have. Vores lokaler er indrettet med mulighed for at veksle mellem at blive skærmet og eksponeret – i det omfang, som passer til den enkelte og med særligt fokus på den sociale træning. Vi begrænser forstyrrende elementer for  sanserne for at optimere muligheden for, at de unge hos os trives og har kapaciteten til at udvikle sig. 

Faglighed og autencitet

På AtoB er alle medarbejdere relevant uddannet og opkvalificeres løbende ift. den nyeste viden om målgruppen. Vi arbejder målrettet med viden om diagnoser, traume og neuropsykologi og altid med den trygge relation som pædagogisk anker.

Rundt om den unge står en vigtig familie

For de unge på AtoB er det ofte gældende, at de er meget tæt knyttet til deres forældre. Forældrene er ofte den unges uundværlige støtte og hjælp i hverdagen.
Vores erfaring er, at forældrene er slidte efter mange års bekymring og frustrationer over forløb, der er slået fejl og frygten for fremtiden og deres barns trivsel. Ofte er der i familien opstået uhensigtsmæssige dynamikker, som både forældre og børn ønsker at bryde for igen at kunne finde sammen i en forældre-barn dynamik i balance.
AtoB tilbyder  intensivt forældresamarbejde som en del af den unges forløb, og derudover tilbyder vi rådgivning og forældresamtaler som individuelle forløb for forældre, så de kan understøtte den unges udvikling og trivsel.

"Efter et langt forløb med skolevægring og skoleforløb i både gruppetilbud, specialskole og hjemmeundervisning, der ikke har fungeret, har bekendtskabet med AtoB haft en kæmpe stor betydning for vores familie og ikke mindst vores datter. På AtoB er de fantastisk dygtige til at møde hende der, hvor hun er, og langsomt, men sikkert opbygge relationer, der gør en forskel. Samtidig har vi som familie oplevet en uvurderlig støtte og sparring, både i forhold til dagligdags udfordringer og hvordan vi sammen skaber de bedste rammer for vores datters udvikling. Men vigtigst af alt, giver AtoB læring på en måde, der møder vores datter, og der er vedholdenhed og tro på, at tingene lykkes. En tro, vi som familie også har fået igen”
Stine & Michael, forældre til elev

STU og andre forløb på AtoB

Vi går altid en ekstra mil

Et AtoB forløb er individuelt tilrettelagt til den enkelte unge med mulighed for 1:1 støtte. Alle medarbejdere har relevant faglig erfaring og ekspertise til at møde den unge med respekt for, hvor den unge aktuelt er. Bæredygtige og trygge relationer er udgangspunktet for indsatsen med fokus på stressreduktion for at mindske  belastningsreaktionerne. Herfra arbejder vi på at  udskifte uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige mestringsstrategier.
Alle unge har faste primære, der følger den unge tæt og hjælper med brobygning til livet efter AtoB.

STU

Vores STU er tilrettelagt enten i 1:1 kontekst eller små grupper, afhængig af elevens behov for støtte. Her er mulighed for transport mellem hjemmet og AtoB for at sikre fremmøde og undgå frafald.

Parat til STU

Parat til STU er et forberedende forløb med fokus på at blive parat til at få udbytte af en STU. Forløbet er relevant for unge, der fx lever i isolation eller har brug for at oparbejde øget kapacitet ift. fremmøde og indhold.

Mentor

For unge, der har brug for en mentor til fastholdelse i uddannelse eller arbejde samt støtte til at bo for sig selv, tilbyder vi mentorfunktioner.

Aktiviteter og fællesskab

For unge, der har brug for fællesskab og en hverdag med indhold, er der mulighed for at deltage i aktiviteter, fællesskab og dele af undervisningsforløb. Her indgår støtte og social træning som en del af hverdagen.

Afklaring og beskæftigelse

Ved tvivl om den unges kapacitet og arbejdsevne, er det muligt at afklare en ung i et afklaringsforløb på AtoB. Vi arbejder med fremmøde, arbejdsevne og stabilitet via praktikophold og social træning.

Samtale og rådgivning

Få viden og værktøjer til konkret forståelse og forandring. Vi tilbyder individuelle eller gruppeforløb for forældre og unge, som gerne vil forstå sig selv bedre og blive støttet i at skabe forandring.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.