Om AtoB

Vi giver ikke op og vi finder de veje og vi finder de nødvendige sprækker

Derfor er AtoB her

AtoB blev grundlagt i 2018 som en forlængelse til Søstjerneskolen, da man på Søstjerneskolen oplevede, at der var et behov for et ungdomstilbud, som endnu ikke eksisterede; Et sted, der forstår kompleksiteten for unge med autisme og massive belastningsreaktioner. I dag er AtoB en selvstændig enhed, hvor vi nyder et fagligt samarbejde med Søstjerneskolen ud fra samme metodetilgang, værdisæt og aktuelle viden omkring autisme og belastningsreaktioner.
Siden 2018 har AtoB udviklet sig til at favne de forskellige retninger, som ungdomslivet med en diagnose kan have. Det inkluderer målrettede indsatser ved isolation i hjemmet og derudover forløb og tilbud, der matcher de skridt, som de unge tager på vejen mod uddannelse, afklaring og beskæftigelse.
I 2023 åbner vi døren op for målgruppens unge, der er tilkendt en Førtidspension og stadig søger et fællesskab og en hverdag med meningsfuldt indhold til fortsat at udvikle sig i. 
Kort sagt, så er alt, hvad vi gør, med formål om at skabe de nødvendige trædesten for, at de unge og deres familier kan komme i trivsel igen og den unge kan indtage den værdifulde og ligeværdige plads i samfundet, som de fortjener.

Kom indenfor

I ro og fred midt på Frederiksberg

Vi bruger AtoB som et trygt minisamfund, hvor de unge træner de tillærte strategier, og hvor vi afstemt med den enkelte unge skubber til grænserne og eksponere i den unges nærmeste udviklingszone.

Eksponering i trygge rammer

Positive erfaringer med fællesskab & egen mestring

Vi tilbyder et yderst fleksibelt, trygt og overskueligt miljø, således at der skabes optimale betingelser for, at de unge kan udvikle sig i et afstemt tempo i forhold til deres aktuelle funktionsniveau og kapacitet. Vi har altid blik for, at de unge opøver positive erfaringer med at indgå i fællesskabet. Det, som er svært, samler vi altid op på og evaluerer på sammen med den enkelte unge. På den måde får den unge muligheden for at identificere de strategier, som virker og i hvilke situationer, de skal bruges. Disse erfaringer trænes og automatiseres i vores trygge miljø for derefter at blive overført til andre arenaer, hvor den unge fortsat støttes i at træne dem. Vores specifikke målgruppe giver de unge mulighed for at spejle sig i hinanden og på den måde få positive oplevelser med fællesskaber og andre unge.

Rundt om den unge er en vigtig familie

For de unge på AtoB er det ofte gældende, at de er meget tæt knyttet til deres forældre. Vores erfaring er, at forældrene er slidte efter mange års bekymring og frustrationer over forløb, der er slået fejl og frygten for, om deres barn kan hjælpes. Ofte er der i familien opstået uhensigtsmæssige dynamikker, som både forældre og børn ønsker at bryde for igen at kunne finde sammen i en forældre-barn dynamik i balance. AtoB tilbyder  intensivt forældresamarbejde som en del af den unges forløb, og derudover tilbyder vi rådgivning og forældresamtaler som individuelle forløb for forældre. Her tilbydes rådgivning, viden og konkrete værktøjer til forældrene, så de på den måde kan understøtte den unges udvikling og trivsel.

Faglighed og autencitet

På AtoB er alle medarbejdere relevant uddannet og opkvalificeres løbende ift. den nyeste viden om målgruppen. Vi arbejder målrettet med viden om diagnoser, traume og neuropsykologi og altid med den trygge relation som anker.

"Efter et langt forløb med skolevægring og skoleforløb i både gruppetilbud, specialskole og hjemmeundervisning, der ikke har fungeret, har bekendtskabet med AtoB haft en kæmpe stor betydning for vores familie og ikke mindst vores datter. På AtoB er de fantastisk dygtige til at møde hende der, hvor hun er, og langsomt, men sikkert opbygge relationer, der gør en forskel. Samtidig har vi som familie oplevet en uvurderlig støtte og sparring, både i forhold til dagligdags udfordringer og hvordan vi sammen skaber de bedste rammer for vores datters udvikling. Men vigtigst af alt, giver AtoB læring på en måde, der møder vores datter, og der er vedholdenhed og tro på, at tingene lykkes. En tro, vi som familie også har fået igen”
Stine & Michael, forældre til elev

Vi går altid en ekstra mil

Forløb på AtoB

Et AtoB forløb er individuelt tilrettelagt til den enkelte unge med mulighed for 1:1 støtte. Alle medarbejdere har relevant faglig erfaring og ekspertise til at møde den unge med respekt for, hvor den unge aktuelt er. Bæredygtige og trygge relationer er udgangspunktet for indsatsen med fokus på stressreduktion for at mindske  belastningsreaktionerne. Herfra arbejder vi på at  udskifte uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige mestringsstrategier.
Alle unge har faste primære, der følger den unge tæt og hjælper med brobygning til livet efter AtoB.

Aktivitetstilbud & social træning

Aftenklub & fællesskab

Samtale- og rådgivningsforløb

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.