Spørgsmål og svar

En hurtig FAQ

Vores målgruppe er unge normalt til højtbegavede mellem 16-25 år, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de har massive belastningsreaktioner så som angst, tvangspræget adfærd, nedsat kravkapacitet og ofte selvskadende adfærd og social isolation. Vi indskriver ikke unge, der har gentagen udad reagerende adfærd. 

AtoB har løbende start af nye forløb og elever og unge. En STU kan starte året rundt, og det samme kan de andre forløb, vi tilbyder. Vi prioriterer dog en stabil opstart, hvor den unge matches med de rette primærpersoner, og vi i teamet har tiden til at have den rette strategi klar til indsatsen om den unge. Vi prioriterer samtidig, at der fx ikke starter 3 nye unge/elever på samme tid, da nye mennesker altid skaber nye dynamikker i vores fællesskab. 
Måneden inden opstart bruger vi til indledende samtaler med forældre, netværksmøde med kommunen m.m.

Det korte svar er ‘Ja’.
Vi er specialiseret i indsatser ift. unge i isolation. Det er ikke sjældent, at vi møder unge, der har været isoleret i flere år, og hvor den sidste skolegang måske ligger tilbage til 5.klasse, selvom den unge nu er over 18 år. 
For de unge er en indsats i hjemmet 1.skridt på vejen til at blive helet og blive i stand til at møde verden igen. 

Det er kommune og sagsbehandler, der visiterer til AtoB. Afhængig af forløb og indsats, er det forskellige sagsbehandlere, der er i kontakt med os. Det kan både være jobcenter, Borgerservice og uddannelsesvejledere fra kommunen. 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning.

Såfremt kommunen aftaler transport med AtoB, står AtoB for transport til og fra AtoB. Transport mellem den unges hjem og AtoB foregår i AtoB biler med AtoB personale. Det er med til at sikre, at den unge får den rette hjælp og kommer ind til AtoB. For de unge, der er klar, øver vi selvtransport, men vi prioriterer altid, at den unge har energien til at udvikle sig via den psykoedukative indsats på AtoB, fremfor at sidde i en bus. 

AtoB er ikke på kommunernes udbudsliste, da vores høje kvalitet og specialisering i målgruppen ikke kan leveres med de rammer, udbuddet har sat. Vi lever dog op til samtlige lovkrav og forpligtelser ift. ydelser på området. 

Vi anbefaler altid at gå i dialog med kommunen. Når samarbejdet går i hårdknude, kan familier, der i forvejen er belastet og slidte, knække. Vi stiller os altid til rådighed for at gå i dialog med kommunen og fortælle om vores erfaring, og hvad der skal til, for at kommunen kan hjælpe den unge og familien videre. Det gør vi også, selvom det er kommuner med unge og familier, der ikke er visiteret til os.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os – hvad enten du er ung, pårørende eller sagsbehandler.

Har du flere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.