STU takst og visitation

Takst, målgruppe og visitation

De unge på AtoB er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten ift. at finde en holdbar STU er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidigt har behov for en massiv, indgribende indsats og konkret støtte i hverdagen, da deres handlingskompetence ikke matcher deres kognitive evner.
AtoB er specialiseret i STU til netop denne gruppe af unge og deres behov for fleksibilitet.

STU målgruppe og takst

Vi tilbyder 2 forskellige støttekategorier og takster i vores STU.
Det er muligt at skifte mellem de 2 kategorier, hvis behovet for støtte ændrer sig. 

Kategori 1:

For yderst sårbare elever tilbyder vi støtte med 1:1 normering.
1:1 normering betyder, at eleven hele tiden er støttet af sin primære og kan være i 1:1 scenarier på AtoB. Det kan fx være, at eleven har brug for at træne deltagelse i fællesskabet ved at være i et tilstødende lokale sammen med sin primære.
 – Transport og STU timer i hjemmet:
1:1 støtte inkluderer pædagogisk transport mellem hjemmet og AtoB og mulighed for STU timer i hjemmet. Timer i hjemmet er en god ide, hvis alternativet er en aflysning af fremmøde.
 – Gennemførelse af STU:
1:1 støtte er den rigtige løsning, når eleven er så invalideret af belastning, at der er høj risiko for frafald af uddannelsen. Her er den massive støtte med til at forebygge fravær og frafald af uddannelsen.

Kategori 2:

For elever, der er parate til at være i ungefællesskabet i mindre grupper á 3-4 andre elever. Eleven er støttet af primære kontaktpersoner og såfremt eleven er gået fra støtte på kategori 1, vil det være samme primære kontaktpersoner, der følger eleven i kategori 2. De unge på kategori 1 og 2 er blandede, så eleven skifter ikke fællesskab eller ramme ved skift af kategori.
Eleverne på kategori 2 har et funktionsniveau, der betyder, at de (med støtte og opbakning) er stabile i fremmøde og ikke har brug for STU timer i hjemmet.
 – Transport:
Eleven er selvtransporterende til og fra AtoB.
Nogle elever har fået særskilt transport tilkøbt som en del af deres STU på kategori 2.

Fra kategori 1 til kategori 2:

Mange elever bliver indskrevet med 1:1 støtte til en start, men bliver mindre afhængige af støtte i takt med, at de stabiliseres, bliver trygge og opøver strategierne til at være på AtoB med mindre støttebehov. Dvs. at en elev med støttebehov i kategori 1, kan overgå til kategori 2 i løbet af sin STU.

Kontakt os for at få tilsendt materiale med takst.

Parat til STU - få det fulde udbytte af uddannelsen

Mange unge i vores målgruppe har brug for et forberedende forløb for at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU.
Det kan være unge, der lever i isolation og/eller bliver ekstremt udtrættet af social interaktion og sansestimuli. De udfordringer bliver en barriere for, at man får det optimale udbytte af en STU. 
Parat til STU rammesættes som regel med op til 10 timers 1:1 ATA tid (konfrontationstid), der ofte foregår i den unges hjem eller som en vekselvirkning mellem hjemmet og AtoB. Varigheden af forløbet varierer afhængig af kommunens vurdering. Vi anbefaler som regel et 6-12 måneders forløb. 
Parat til STU kan visiteres til unge over og under 18 år. Der visiteres som regel efter Servicelovens §52 eller §85 eller Lov om Aktiv beskæftigelse §91

Kontakt os for mere information og materiale med takst.

Er AtoB det rigtige valg?

Både sagsbehandlere, UU vejledere, forældre & unge er altid velkommen på et uforpligtende besøg hos AtoB, inden de beslutter, om AtoB er det rigtige sted.
I tilfælde, hvor vi ikke vurderer, at en ung vil profitere af AtoB, hjælper vi jer videre til det rigtige sted.

Kontakt os for mere information

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.