At være forældre på AtoB

Vi ved, at man som forældre til et barn i vores målgruppe kan være slidt og ofte har kæmpet i årevis for sit barn. Vi oplever desværre, at forældre kommer med en bagage, hvor de ikke har følt sig mødt og forstået af systemet og de tidligere tilbud, som deres barn har været i. 
Vi arbejder med en tilgang til forældre, hvor vi møder dem med ydmyghed og respekt overfor, at man som forældre kan være slidte og sommetider dårligt magter at møde endnu et tilbud og endnu en håndfolk fagfolk, man som familie skal starte forfra med.
Vi har erfaring med, at det kan være en lettelse at få sparring ift. forældrerollen. Derudover oplever vi, at rigtig mange forældre har brug for at lægge praktiske opgaver fra sig, simpelthen for at kunne genskabe ro, overskud og balance i deres eget nervesystem. 
På AtoB arbejder vi målrettet med at give forældrene sparring og vidensbaserede værktøjer, der tager udgangspunkt i deres barns udfordringer. Vi  tager over på opgaver, der slider på familien og forholdet mellem forælder og barn; kort sagt hjælper vi med at genetablere en hensigtsmæssig familiedynamik. Vi arbejder også sammen med forældrene om, at de unge, vi møder, er i en alder, hvor der ofte er en løsrivelse i gang – eller behov for at den kommer. Det ved vi kan være svært, og det er vi rustet til at hjælpe både jer og jeres barn igennem.

Forældresamtaler som en del af helhedsindsatsen

Vi arbejder med målrettet og konstruktiv sparring og rådgivning til forældre til vores indskrevne unge. Har I brug for konkret viden om jeres barns diagnose, kan vi også gå ind i oplysende samtaler med jer.
Vi mødes som regel 1-2 om måneden. Hvis der er brug for flere møder, afsætter vi tiden til det. I en opstart er det ofte 1 gang om ugen. Vi er desuden til rådighed pr telefon, mail eller andre nyttige kanaler til små daglige beskeder.
Når vi har forældre, der ikke lever sammen, tager vi os også tiden til at mødes individuelt, hvis der er behov for det.
Kort sagt, så anerkender vi forældrekontakten og forældrenes trivsel som en vigtig del af den unges udvikling og den rejse, vi skal på med den unge på AtoB. 

Tovholder på samarbejde med alle aktører samt praktiske opgaver

AtoB agerer tovholder og bindeled mellem de aktører, der er om den unge. Det vil sige, at vi vedligeholder og etablerer kontakt til sagsbehandler, jobcenter, UU vejleder samt eventuelle andre aktører som fx bosteder og praktiksteder. Vi påtager os også gerne kontakt og koordinering ift. læge og evt. psykiatri. Vi ved, at det ofte kommer forældre, familie og den unge til gode, når disse opgaver varetages af os, så der bliver frigivet et pusterum. 
Vi indkalder til møder og er tovholder på aftaler og forløb – alt med den unges interesse for øje. 

Netværk og inspiration på forældreaftener- og arrangementer

På AtoB har vi en gruppe elever, der er vidt forskellige, men på mange måder også minder om hinanden. Det betyder, at du på AtoB har muligheden for at møde andre forældre og familier, der forstår, hvad I som familie står i – og hvad I har været igennem.
Vi har løbende forældreaftener, hvor I kan mødes i uforpligtende rammer og vi har ligeledes temaer, som vi tager op i inspirations- og undervisningsrammer som et tilbud til jer. Det er frivilligt at deltage, men vores erfaring er, at det er noget, som har stor værdi for forældrene. I vil, ved start på AtoB, få udleveret en kalender med overblik over årets arrangementer. For de forældre, der ikke kan deltage fordi, de ikke kan tage hjemmefra, har vi succes med at have en online kanal kørende, som man kan være med på. 

Hvis der er der brug for en pause 

Vi arbejder med forståelsen for, at det som forælder sommetider kan være nødvendigt at få luft; at finde et åndehul for selv at kunne finde energi igen. I de situationer forsøger vi at italesætte det tabu, det kan være, når man som forælder er fyldt op. Vi giver pladsen og den nødvendige sparring til de forældre, der har brug for det.  Vi respekterer selvfølgelig også, hvis I frabeder jer forældresamtaler eller kontakt med os i en periode. 

Praktisk information 

Når en ung er blevet visiteret til AtoB indkalder vi til et indskrivningsmøde, hvor I og aktørerne fra kommunen deltager. Sommetider er det relevant også at have medarbejdere fra tidligere skoleforløb med eller andre aktører i den unges liv. Når indskrivningsmødet er afholdt, vil vi som regel holde endnu et forældremøde, hvor vi med jeres inputs tilretteligger det 1. møde med den unge, og hvordan vi får den bedste start på AtoB. 
I vil få udleveret materiale med praktiske oplysninger som eksempelvis vores kontaktoplysninger, datoer for forældreaftener, hvordan vi sikrer, at I er opdateret på den unges skema samt kommende mødedatoer og kadance i netværksmøder m.m.

Kontakt os for yderligere information

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk
  • Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg

Tøv ikke med at kontakte os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er desuden altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.