Lovgrundlag

Lovgrundlag & paragraffer

Det er kommunen, der visiterer til forløb på AtoB. Vi samarbejder med mange forskellige kommuner, og vi har i den forbindelse erfaring med, hvordan kommunerne bruger lovgrundlaget til at visitere til AtoB.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvilke paragraffer, der bruges til de forskellige forløb og med hvilket formål.

Bekendtgørelse om STU

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre ordinære ungdomsuddannelser. 
STU er fra det år, hvor den unge fylder 17 år. STU skal være påbegyndt inden den unge fylder 25.

Lov om Aktiv beskæftigelse

Lov om aktiv beskæftigelse bruges bl.a. til afklaring ift. arbejdsevner og Parat til STU samt Samtale- og Selvforståelsesforløb. Derudover bruger nogle kommuner LAB til en indsats i hjemmet, hvor den unge via ‘opkvalificering og vejledning’ bliver parat til næste skridt i sin udvikling udenfor hjemmet.
LAB loven kan bruges til vores forløb for unge voksne over og under 18 år.

Serviceloven

Serviceloven bruges ved AtoB indsatser, hvor der arbejdes direkte i hjemmet. Disse indsatser er ift. unge, der lever i isolation og har brug for en indsats i hjemmet for at komme videre ud i forløb. Derudover bruges Serviceloven til at visitere til vores aktivitetstilbud- og fællesskab samt aftenklub.
Serviceloven kan bruges til vores forløb for unge voksne over og under 18 år.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.