Team AtoB

Vi gør os umage
med alt

Ro, autenticitet og høj faglighed er kvaliteter, der kendetegner Team AtoB. Trygge og stabile relationer skaber mulighederne for de unge og eleverne. 
Team AtoB består af pædagogisk, lærerfagligt og psykologisk uddannet personale. Derudover har vi i teamet en studie- og uddannelsesvejleder. Vi er specialiseret i målgruppen og bliver løbende opkvalificeret med den nyeste viden omkring autisme og kormorbiditet. I 2024 vil hele teamet gennemgå en uddannelse i mentalisering v. Center for Mentalisering.
Vores fokus på medarbejdernes trivsel betyder, at vi har et sundt arbejdsmiljø og en stabil medarbejdergruppe. Vores sygefravær blandt medarbejderne var i 2023 på under 1%. 

Line
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. mag. i psykologi fra Roskilde Universitet og er derudover uddannet som VITA-konsulent (Vejleder, Instruktør og Terapeut - autisme og ADHD/ADD).
Maria
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og dertil VITA-uddannet (Vejleder, Instruktør og Terapeut - autisme og ADHD/ADD).

Rune
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og lærer. Idræt, bevægelse og udeaktivitet har min særlige interesse. Fagfagligt spænder mine undervisningskompetencer fra matematikkens finurlige og til tider gådefulde univers, det smukke engelske sprog, men også fag som historie, geografi og samfundsfag.
Louise
Fagprofil:
Jeg har en bachelor i uddannelsesvidenskab og er VITA uddannet (Vejleder, Instruktor og Terapeut - autisme og ADHD/ADD). Jeg er i gang med en diplomuddannelse i uddannelsesvejledning.
Rebecca
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand.pæd.pæd. psyk og har en bachelor i uddanneslesvidenskab.Richard
Fagprofil:
Jeg er cand.mag. i engelsk og har læst historie samt Tjekkisk og Østeuropastudier. Jeg er i gang med at uddanne mig til pædagog.


Steen
Fagprofil:
Jeg underviser i dansk, samfundsfag, historie og musik.

Hans Jacob
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog.


Sanne
Køkken:
Jeg er uddannet håndarbejdslærer, men har i mange år arbejdet i køkkenet på skoler og institutioner.
Morten
Pedel:
Jeg er uddannet landskabsarkitekt, men arbejder nu i en fleksjob-stilling som pedel.
Shoko
Underviser i japansk
Shoko underviser i japansk sprog og kultur.

Asta
Underviser i russisk
Asta underviser i russisk sprog og kultur.

Ledelse på AtoB

Louise Lisner
Daglig leder

AtoB's bestyrelse

AtoB er en selvejende institution. Det betyder, at der ikke trækkes overskud ud til en ejerkreds, og at væsentlige beslutninger  træffes ud fra en enig bestyrelse.

Flemming Brandt
Formand
Administrativ leder på Søstjerneskolen.
Claus Pommer
Bestyrelsesmedlem
Økonomichef på Søstjerneskolen.
Dan Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Skoleleder af Søstjerneskolen

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.