Målgruppen; når autisme møder et traume

AtoB er specialiseret i en snæver målgruppe, hvor de unge har det til fælles, at de oveni en autisme-diagnose er belastet af traumer. Det medfører forskellige grader af belastning, hvor angst, ocd, selvskade og isolationsproblematikker samt stærk nedsat kravkapacitet (PDA) er fællestræk. Vi er opmærksomme på, at de unge, som vi modtager, matcher målgruppen. På den måde bevarer vi den høje faglighed og sikrer det ungemiljø, som vi ved, at de unge udvikler sig i. 
AtoB’s meget specifikke målgruppe sikrer også, at vores medarbejdere er specialiseret og altid opdateret med nyeste viden på området.

Vigtigt er det at bemærke, at vores målgruppe
ikke har udadreagerende adfærd. Hvis du er i tvivl om noget ift. vores målgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os.

Komorbiditet og kolaps

AtoB henvender sig til unge, af alle køn, normalt til højtbegavede unge fra 16-25 år, ofte med diagnoser indenfor autismespektret med dertil komorbiditet. Fælles for de unge er, at de gennem deres skoleliv har haft isolationsproblematikker og omsiggribende angstproblematikker. Ofte er de unge kollapset med stress, depression, tvangspræget adfærd samt lavt selvværd og selvskadende adfærd. Deraf har de fleste af de unge haft skolevægring og ofte flere år hjemme uden skolegang. 
Denne gruppe unge har ikke kunne følge undervisning og forløb på andre tilbud for sårbare unge og har mange brudte forløb bag sig. De har brug for at blive mødt med AtoB’s helt særlige tilrettelagte støtte for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb. 

Faglige huller og manglende erfaring med skolegang

Det er vigtigt, at notere sig, at vores unge på trods af at være godt begavede, alligevel mangler erfaring i både skoleforløb og dét, at være læringsparate og indgå i en undervisningsramme. Mange af vores elever mangler at færdiggøre basale fag og har store faglige huller pga. manglende skolegang. For mange af vores unge gælder det, at selve undervisningsrammen er en tricker, hvor eksempelvis dét at holde på en blyant, kan være retraumatiserende.

“Først når den unge er helet og har fået ro på sit nervesystem, kan vi gå i gang med de næste skridt i den unges udvikling; hele tiden med viden om, at små skridt for os, er en månelanding for den unge

At få genoprettet balancen i de unges nervesystem

Hos AtoB ved vi, at det absolut vigtigste og største skridt i samarbejdet med den unge er, at få skabt en ro omkring dem, så de kan hele og nervesystemet kan komme i balance igen. Det betyder, at vi konstant har øje for at møde den enkelte præcis dér, hvor de er. Der, hvor andre tilbud justerer, går vi ind og mikroregulerer, så den unge ikke oplever yderligere belastning. 
På AtoB prioriterer vi desuden transport af de unge, som vi henter og bringer i egne biler. Vi ved, at 
hvis dagen starter med at transportere sig i offentlig transport, er den unge allerede så belastet, at resten af dagen er ødelagt. Alene tanken om at træde ind i en bus kan få de fleste til at blive hjemme. Vi arbejder dog hele tiden med at udstyre den unge med strategier og mestringsevne til at kunne selvtransportere sig, og det er altid et mål at det bliver en del af den unges udvikling. 

Vi gør det, der giver mening

Vores forståelse for den unges belastningsgrad betyder også, at vi kan vælge at tilbyde hjemmeundervisning og hjemmebesøg, i stedet for at hente den unge ind på AtoB. Det resulterer i, at vi kan skabe kontakt og begynde at etablere et tillidsforhold med den unge, så vi i samarbejde med den unge kan nå til, at fremmødet sker på AtoB’s matrikel. 
Vi er optaget af, at alt, hvad vi gør, skal give mening, og vi er derfor yderst fleksible i vores omgang med de unge. 

Vores tilgang betyder, at vores unge i deres forløb kan have udviklet sig, så de er klar til et andet tilbud end AtoB. Når det sker, er vi ærlige omkring det, og vi vil begynde at arbejde på brobygning til et andet tilbud. Når dét sker, er det naturligvis altid en dialog, vi tager i det tætte samarbejde, som vi har, med forældre og øvrigt netværk om den unge. 

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang

Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk metode. Vores lokaler er indrettet, så der er så få stressfaktorer som muligt, og vores kontakt til den unge er baseret på at skabe trygge og stabile relationer. Fordi ro er så vigtig en del af vores behandling og hverdag, har vi kun plads til 15 elever.
Vi arbejder i konstant vekselvirkning mellem et trygt og forudsigeligt miljø med øje for, hvornår den unge har rykket sig, så vi kan begynde at eksponere den unge og rykke grænserne.
DNA’et i AtoB er altid at møde de unge dér, hvor de er, men med et langsigtet perspektiv, så vi kan sende dem videre ud i et meningsfuldt liv med strategier til at turde træde ud i samfundet.