Autisme & belastningsreaktioner

Vi har den nødvendige erfaring og viden til at skabe ændringen i den unges liv

En kompleks profil med brug for en specialiseret indsats

Når autismen møder et traume

AtoB er specialiseret i en specifik målgruppe, hvor de unge har det til fælles, at de er normalt- til højtbegavede og oveni en autisme-diagnose er belastet af massive belastningsreaktioner. Det medfører forskellige grader af komorbiditet, hvor angst, skolefravær, tvangshandlinger,  isolationsproblematikker samt stærk nedsat kravkapacitet er fællestræk.
For at det er kommet så vidt, har de unge i lang tid har præsteret over evne, hvor indre og ydre krav har oversteget den unges ressourcer og kapacitet. Mennesker med autisme tænker og opfatter verden anderledes end det neurotypiske menneske, hvilket betyder, at barnet/den unge har brugt mere kapacitet, end der har været til rådighed, for at forstå, omsætte og indgå i verden. Dette er ofte ikke synligt for omverden pga. maskering, som er en typisk ubevidst coping-strategi. Når dette står på i længere tid, vil det resultere i længerevarende stress, der fører til komplekse og invaliderende belastningsreaktioner; både fysisk og psykisk. Dertil vil de udfordringer, som autismen fører med sig, fylde mere qua den unges belastningssituation. Den unge vil sandsynligvis stagnere eller regrediere i sin udvikling; dvs. tab af færdigheder og tilbagegang i sin udvikling. 

 

 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Nedsat energi
 • Ekstrem udmatning
 • Smerter
 • Fordøjelsesproblemer
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændret appetit
 • Opblussen af kroniske sygdomme
 • Øget følsomhed over for sanseindtryk
 • Kollaps og apati
 • Katatoniske tilstande
 • Angst og ængstelighed
 • Tvangshandlinger
 • Selvskade
 • Lavt selvværd og ekstrem usikkerhed
 • Passivitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende motivation og initiativ
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Skolefravær
 • Ekstrem nedsat kravkapacitet
 • Vanskeligt ved at klare hverdagens almindelige gøremål

Et kompliceret krydsfelt mellem autismen og belastningsreaktionerne

Her er det altafgørende med en massiv og specialiseret indsats, hvor der arbejdes konkret med den unges diagnoseprofil og reducering af belastningsreaktionerne, så den unge bliver stabiliseret og kan profitere af en indsats.

For at matche de unge i fællesskabet

Vi modtager ikke unge med en historik af gentagende udadreagerende adfærd. På den måde sikrer vi det rolige miljø, som de unge er trygge i og udvikler sig i.

Manger du information om målgruppen?

Hvis du er i tvivl om noget ift. vores målgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi arbejder i hjemmet
med at bryde isolation

Vi arbejder med indsats i hjemmet for at bryde isolationen for de unge. Mange af de unge, vi samarbejder med, har været hjemme i flere år. Her er det nødvendigt at bygge en helt tryg og stabil relation op. Målet er altid at brobygge til AtoB, hvor den unge, når denne er parat, kan øve sociale mestringsstrategier i et trygt fællesskab fortsat sammen med sin primære.

Vi har pædagogisk kørsel mellem AtoB og bopælen

For at arbejde med at stressreducere de unge på AtoB og mindske deres belastningsreaktioner er det nødvendigt, at vi står for transporten som en del af udviklingen og indsatsen. På den måde har den unge kapacitet tilbage til at vi kan arbejde på de andre parametre, der i sidste ende vil frigive det overskud, som er nødvendigt for at kunne tage transport selv.

For unge på STU

Det er vigtigt, at notere sig, at eleverne på STU på trods af at være godt begavede, ofte alligevel har store faglige huller og manglende erfaring med skolegang, qua skolefravær. Det gælder også for at indgå i det sociale fællesskab med andre elever og unge på AtoB. 
Vi tilpasser derfor undervisning til den enkelte og ofte er der andre ting end det fagfaglige, som STU eleven skal øve sig i at mestre, inden fokus er på fagfagligt indhold. For mange af vores unge gælder det, at selve undervisningsrammen reaktiverer negative erfaringer med tidligere skoleoplevelser, så bare det at holde en blyant eller sidde foran en tavle, kan vække stærkt ubehag og angst.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.