Parat til STU

STU er 3 dyrebare år

Få det fulde udbytte af STU

Mange unge har brug for et forberedende forløb for at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU. Det er eksempelvis unge, der lever i isolation og/eller bliver ekstremt udtrættet af socialt interaktion og sansestimuli. Disse unge har ikke kapaciteten til at få fuldt udbytte af de ugentlige 21 timer, der er til rådighed på deres STU.
På AtoB ser den 3-årige STU som en værdifuld uddannelse, den unge stilles til rådighed for at få så gode forudsætninger som muligt til at komme videre i et selvstændigt voksenliv. Derfor har vi ‘Parat til STU’, der gør den unge klar til at profitere af en STU; præcis som den mulighed, det er tiltænkt den unge. 

Om AtoB

AtoB imødekommer en helt specifik gruppe af normalt- til højtbegavede unge i alderen 16-25 år, med diagnoser indenfor autismespektret. Dertil kommer svære belastningsreaktioner såsom angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet samt svære isolationsproblematikker. Disse unge er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli. 
En del af kompleksiteten ift. at finde en holdbar indsats er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidigt har behov for en massiv, indgribende indsats og konkret støtte i hverdagen, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence.

Vi erstatter negative erfaringer med positive

En stor del af de unge, der starter på AtoB, har erfaring fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matcher deres. Det resulterer som regel i yderligere nederlag, afbrudte forløb og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’.
Fælles for vores unge er, at de fortæller, at de på AtoB for første gang oplever at spejle sig i andre unge og mødes i øjenhøjde med de samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at udvikle sig positivt i vores ungemiljø, hvor de selv bidrager til fællesskabet og ad den vej opbygger et positivt selvbillede og tro på egne muligheder. Dette er en vigtig byggesten i at hele de unge og stabilisere deres nervesystem og funktionsniveau. Med denne udvikling kan vi begynde at arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i undervisning og tiltag rettet mod et voksenliv som selvstændig aktør i eget liv og mulighed for fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.