Samarbejdet med forældre

Den vigtigste rolle i den unges liv

Vi arbejder med en tilgang til forældre, hvor vi møder dem med ydmyghed, respekt og anerkendelse af, at de er, og altid vil være, de vigtigste aktører i deres barns liv. 
Vi har erfaring med, at det kan være en lettelse at få sparring og forståelse ift. forældrerollen og dertil blive rådgivet helt konkret om at støtte op om den unges udvikling..

Vi ved, at man som forældre til et barn i vores målgruppe kan være slidt af bekymringer og frustrationer og ofte har kæmpet i årevis for sit barn. 
Vi arbejder med en tilgang til forældre, hvor vi møder dem med ydmyghed, respekt og anerkendelse af, at de er, og altid vil være, de vigtigste aktører i deres barns liv. Vi støtter forældre i, at familien skal genfinde familiedynamikker, hvor forældrene er forældre, i stedet for aktører, der skal navigere i kommunale systemer, lovgivning og en sundhedssektor. 
Vi har erfaring med, at det kan være en lettelse at få sparring og forståelse ift. forældrerollen. Derudover oplever vi, at rigtig mange forældre har brug for at lægge praktiske opgaver fra sig, simpelthen for at kunne genskabe ro, overskud og balance i deres eget nervesystem. 
På AtoB arbejder vi målrettet med at give forældrene sparring og konkrete værktøjer, der tager udgangspunkt i deres barns udfordringer. Vi  tager over på opgaver, der slider på familien og forholdet mellem forælder og barn.
Vi arbejder sammen med forældrene om, at de unge, vi møder, er i en alder, hvor der ofte er en løsrivelse i gang – eller et behov for at den kommer. Det ved vi kan være svært, og det er vi rustet til at hjælpe både jer og jeres barn igennem.

Forældresamtaler

Vi tilbyder sparring og rådgivning til forældre til vores indskrevne unge. Konkret viden om diagnoser og disses betydning for handlemønstre, og hvordan I kan imødekomme de behov, jeres barn har, er en del af samtalerne. Vi tilbyder samtale 1 gang pr. måned eller oftere i perioder, hvor der er yderligere behov. Vi er desuden til rådighed til små daglige beskeder og koordinering. 
Kort sagt, så anerkender vi forældrekontakten og forældrenes trivsel som en vigtig del af den unges udvikling og den rejse, vi skal på med den unge. 

Temaaftener med andre forældre

De unge på AtoB er vidt forskellige, men på mange måder minder de om hinanden. Det betyder, at du på AtoB har muligheden for at møde andre forældre og familier, der forstår, hvad I som familie står i – og hvad I har været igennem.
Vi har løbende forældreaftener, hvor I kan mødes i uforpligtende rammer. Vi har temaer, som vi tager op i inspirations- og undervisningsrammer som et tilbud til jer. Det er frivilligt at deltage, men vores erfaring er, at det er noget, som har stor værdi for forældrene. For de forældre, der ikke kan deltage fordi, de ikke kan tage hjemmefra, har vi succes med online deltagelse. 

En pause fra det praktiske

AtoB agerer tovholder og bindeled mellem de aktører, der er om den unge. Det vil sige, at vi vedligeholder og etablerer kontakt til sagsbehandler, jobcenter, UU vejleder samt eventuelle andre aktører som fx bosteder og praktiksteder. Vi påtager os også gerne kontakt og koordinering ift. læge og evt. psykiatri. Dels for at frigive et pusterum til forældrene – men også som en del af den unges selvstændige udvikling. 
Vi arbejder med forståelsen for, at man som forælder kan være slidte i omsorg, bekymringer, praktiske gøremål og kasketter ift. at navigere i sundhedssystemer og kommunale systemer. Vi giver pladsen og den nødvendige sparring til de forældre, der har brug for det. Vi respekterer selvfølgelig også, hvis I frabeder jer forældresamtaler eller kontakt med os. 
Unge over 18 år har ret til at kræve, at vi ikke deler oplysninger med forældrene.

1.skridt

Når en ung er blevet visiteret til AtoB indkalder vi til et indskrivningsmøde, hvor I, som forældre, og aktørerne fra kommunen deltager. Er den unge over 18 år, er vi dog opmærksomme på, at den unge skal give tilladelse til, at I involveres. Sommetider er det relevant også at have medarbejdere fra tidligere skoleforløb med eller andre aktører i den unges liv. Når indskrivningsmødet er afholdt, vil vi som regel holde endnu et forældremøde, hvor vi med jeres inputs tilretteligger det 1. møde med den unge, og hvordan vi får den bedste start på AtoB. 
I vil få udleveret materiale med praktiske oplysninger som eksempelvis vores kontaktoplysninger, datoer for forældreaftener, hvordan vi sikrer, at I er opdateret på den unges skema samt kommende mødedatoer og kadance i netværksmøder m.m.

Nyt fra AtoB

Vi deler jævnligt nyt, viden og værktøjer ift. det vi er gode til.
Du kan følge med via vores nyhedsbrev og Facebook.

Vil du høre mere fra os? 

Nyhedsbrev sendes ca. 1 gang hver 2. måned.

Følg AtoB

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.