At være forældre på AtoB

Vi oplever desværre ofte, at forældre kan komme med en bagage, hvor de ikke har følt sig mødt og forstået af systemet og de tidligere tilbud, som deres barn har været i. Vi ved, at man som forældre til et barn i vores målgruppe kan være slidt og ofte har kæmpet i årevis for sit barn.  
Vi arbejder med en tilgang til forældre, hvor vi møder dem med ydmyghed og respekt overfor, at forældrene selvfølgelig kender den unge bedst. Vi ved dog også, at det kan være en lettelse at få sparring og lægge opgaver fra sig. På AtoB arbejder vi målrettet med at give forældrene sparring og tage over på opgaver, der slider på familien og forholdet mellem forælder og barn. Vi arbejder også med, at de unge, vi møder, er i en alder, hvor der ofte er en løsrivelse i gang – eller behov for at den kommer. Det ved vi kan være svært, og det er vi rustet til at hjælpe både jer og den unge igennem.

Sparring og samarbejde

Vi arbejder med målrettet og konstruktiv sparring for, og til,  forældre til vores indskrevne unge. Vi mødes som regel 1-2 om måneden – og hvis der er brug for flere møder, afsætter vi tiden til det. I en opstart er det ofte 1 gang om ugen. Vi er desuden til rådighed pr telefon, mail eller andre nyttige kanaler til små daglige beskeder. Når vi har forældre, der ikke lever sammen, tager vi os også tiden til at mødes individuelt, hvis der er behov for det. Kort sagt, så anerkender vi forældrekontakten og forældrenes trivsel som en vigtig del af den unges udvikling og den rejse, vi skal på med den unge på AtoB.

Tovholder på samarbejde med alle aktører

AtoB agerer tovholder og bindeled mellem de aktører, der er om den unge. Det vil sige, at vi vedligeholder og etablerer kontakt til sagsbehandler, jobcenter, UU vejleder samt eventuelle andre aktører som fx bosteder og praktiksteder. Vi indkalder til møder og er tovholder på aftaler og forløb – alt med den unges interesse for øje. 

Hvis der er der brug for en pause 

Vi arbejder med forståelsen for, at det som forælder sommetider kan være nødvendigt at få luft; at finde et åndehul for selv at kunne finde energi igen. I de situationer forsøger vi at italesætte det tabu, det kan være, når man som forælder er fyldt op. Vi giver pladsen og den nødvendige sparring til de forældre, der har brug for det.  

Netværk og inspiration

På AtoB har vi en gruppe elever, der på mange måder minder om hinanden. Det betyder, at du på AtoB har muligheden for at møde andre forældre og familier, der forstår, hvad I som familie står i – og hvad I har været igennem.
Vi har løbende forældreaftener, hvor I kan mødes i uforpligtende rammer og vi har ligeledes temaer, som vi tager op i inspirations- og undervisningsrammer som et tilbud til jer. Det er frivilligt at deltage, men vores erfaring er, at det er noget, som har stor værdi for forældrene. 

Praktisk information 

Når en ung er blevet visiteret til AtoB indkalder vi til et indskrivningsmøde, hvor I og aktørerne fra kommunen deltager. Sommetider er det relevant også at have medarbejdere fra tidligere skoleforløb med eller andre aktører i den unges liv. Når indskrivningsmødet er afholdt, vil vi som regel holde endnu et forældremøde, hvor vi med jeres inputs tilretteligger mødet med den unge, og hvordan vi får den bedste start på AtoB. 
I vil få udleveret materiale med praktiske oplysninger som eksempelvis vores kontaktoplysninger, datoer for forældreaftener, hvordan vi sikrer, at I er opdateret på den unges skema samt kommende mødedatoer og kadancen i netværksmøder m.m.

Kontakt AtoB

I er altid velkommen til at kontakte AtoB med spørgsmål eller for at aftale et besøg. 

  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • kontakt@atob-cph.dk