AtoB

Et specialiseret tilbud
For unge med autisme og belastningsreaktioner

AtoB er specialiseret i målrettede forløb til unge mellem 16 – 25 år med autisme og massive belastningsreaktioner så som angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet eller problemer med isolation. Vores forløb er for normalt- og højtbegavede unge.

Vejen tilbage
til et ungdomsliv i trivsel

De unge hos os er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau. Dertil kommer en lav kapacitet i forhold til krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten i forhold til at finde en holdbar indsats er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidig har behov for en massiv og indgribende indsats, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence. AtoB er specialiseret i netop denne målgruppe og formår at møde deres behov for fleksibilitet

STU der giver mening

STU

Vores STU er tilrettelagt enten i 1:1 kontekst eller små grupper, afhængig af elevens behov for støtte. Her er mulighed for transport mellem hjemmet og AtoB for at sikre fremmøde og undgå frafald.

Parat til STU

Parat til STU er et forberedende forløb med fokus på at blive parat til at få udbytte af en STU. Forløbet er relevant for unge, der fx lever i isolation eller har brug for at oparbejde øget kapacitet ift. fremmøde og indhold.

Andre indsatser ved AtoB

Indsats i hjemmet ved isolation

Mentorfunktioner

Aktiviteter og fællesskab

3 gode grunde til at vælge AtoB

- En kompleks profil kræver en specialiseret indsats

 • cropped-logo-m-skygge@2x.png

  Vi har den nødvendige erfaring og viden

  Alle medarbejdere har en relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring med autisme og belastningsreaktioners betydning for adfærdsmønstre og trivsel. Medarbejderne bliver løbende opkvalificeret med ny viden og kompetence-løft ift. arbejdet med de unge og deres pårørende.
 • cropped-logo-m-skygge@2x.png

  Vi tilbyder målrettede forløb med 1:1 støtte

  Et forløb på AtoB er individuelt tilrettelagt, så vi skaber en holdbar udvikling for den unge. Bæredygtige og trygge relationer med faste primære kontaktpersoner er udgangspunktet for indsatsen. Et forløb kan starte i hjemmet hos den unge, og der er mulighed for 1:1 støtte og pædagogisk transport mellem bopæl og AtoB. Når den unge er parat, arbejdes der hen imod et mindre støttebehov.
 • cropped-logo-m-skygge@2x.png

  Vi skaber vejen til et selvstændigt liv i trivsel

  På AtoB får de unge muligheden for at træne sociale færdigheder et trygt ungdomsfællesskab med andre unge. Vi bruger tiden klogt med fokus på den unges bæredygtige udvikling, selvstændighed og trivsel samt fremtidsmuligheder.
AtoB holder til i en stor hjemligt indrettet lejlighed på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have. Vores lokaler er indrettet med mulighed for at veksle mellem at blive skærmet og eksponeret – i det omfang, som passer til den enkelte og med særligt fokus på den sociale træning. Vi begrænser forstyrrende elementer for  sanserne for at optimere muligheden for, at de unge hos os trives og har kapaciteten til at udvikle sig. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.