Velkommen til AtoB

Et specialiseret tilbud for unge med autisme
& belastningsreaktioner

AtoB tilbyder forløb for normalt- til højt begavede unge i alderen 16-25 år, med diagnoser indenfor autismespektret. Dertil kommer svære belastningsreaktioner såsom angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet samt svære isolationsproblematikker.

Vejen tilbage
til et ungdomsliv i trivsel

Vores målgruppe er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten ift. at finde en holdbar indsats er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidigt har behov for en massiv og indgribende indsats, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence. AtoB er specialiseret i netop denne målgruppe og formår at møde deres behov for fleksibilitet.

Vi går altid en ekstra mil

Forløb på AtoB

Et AtoB forløb er individuelt tilrettelagt med mulighed for 1:1 støtte. Alle medarbejdere har relevant faglig ekspertise og erfaring til at møde den unge med respekt for, hvor den unge aktuelt er. Bæredygtige og trygge relationer med faste primære er udgangspunktet for indsatsen med fokus på stressreduktion og deraf mindskning af belastning. Målet for indsatsen er altid, at den unge kommer i trivsel og kan leve et liv med så høj en grad af selvstændighed som mulig. Brobygning til livet efter AtoB er en fast del af alle indsatser.
Vi tilbyder forløb for unge over og under 18 år efter Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelse samt STU bekendtgørelsen.

”AtoB insisterer på, at den unge indtager sin værdifulde plads i verden, så den unge tør tro på livet, egne ønsker og potentialer”

En helhedsindsats om den unge der virker

Vi ved, hvad det handler om

Vi tilbyder forløb med indhold og målbare pejlemærker, der møder den unge i en hensigtsmæssig udvikling med sigte på et selvstændigt voksenliv i trivsel. 

Fokus på en specifik målgruppe

Vores fokus på den specifikke målgruppe betyder, at vi er specialiseret og kender de problemstillinger, der opstår.

At genkende sig selv

For de unge på AtoB er det en stor lettelse at møde andre unge, de kan spejle sig i. Det samme gælder for forældregruppen på AtoB.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.