Slide
Et specialiseret tilbud for unge med autisme & traumer

Målgruppen

AtoB er specialiseret i forløb for normalt til højt begavede unge af alle køn, i alderen 16-25 år, primært med diagnoser indenfor autismespektret.
Fælles for dem er, at de i tillæg til ASF-diagnosen har svære belastningsreaktioner såsom angst, massiv skolevægring, nedsat kravkapacitet, PTSD samt svære isolationsproblematikker.
Vi arbejder for, at vores unge opøver mestringsstrategier til et selvstændigt liv med så høj en grad af livskvalitet som muligt.
AtoB tilbyder STU forløb, indsats i hjemmet og forløb rettet mod beskæftigelse. Fælles for alle forløb er, at de er skræddersyet til vores specifikke målgruppe.

Forældrene siger:

For kommunen

Forløb på AtoB

AtoB tilbyder forskellige forløb til målgruppen. Fælles for alle vores forløb er, at indsatsen er individuelt tilrettelagt til den enkelte elev. Vores vigtigste samarbejdspartner er eleven, og vi har valgt kun at have 12 elever, så vi kan garantere et mikromiljø, hvor fokus er på elevernes trivsel og udvikling. Vi er trænet i at finde de små ting, der lykkes, for på den måde at opbygge eleven, så vi med tiden sammen kan sigte efter nye mål indenfor uddannelse og beskæftigelse; uanset hvor mange omveje det kræver.
AtoB tilbyder STU og massive indsatser i hjemmet med fokus på at bryde isolationsproblematikker, familie- og forældrerådgivning samt forløb rettet mod beskæftigelse.

Metode

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang, hvor bæredygtige og trygge relationer er fundamentet i arbejdet med den enkelte unge. Vi faciliterer et helende ungdomsmiljø, hvor de unge støttes i at træne sociale færdigheder og opnå hensigtsmæssige mestringsstrategier. På den måde kan den unge samle mod til at se frem mod nye mål. Ét lille skridt ad gangen.
Alle vores forløb er tilrettelagt som helhedsindsatser, hvor tæt forældresamarbejde med sparring og rådgivning er en del af helhedsindsatsen om den unge. Vi ruster familien med strategier og konkrete værktøjer baseret på viden om den enkelte unges autisme-profil.

Kvalitetssikring og fagligt niveau

AtoB arbejder målrettet med kvalitetssikring.
Det gør vi bl.a. ved at have fuldstændig gennemsigtighed og ved at forpligte os på at levere månedlig skriftlig dokumentation til kommunen samt garantere et særdeles højt fagligt niveau med relevant uddannet personale, der løbende opkvalificeres med nyeste viden indenfor autisme- og traumeområdet.
Du er altid velkommen til at ringe for mere information eller aftale et besøg hos os.

Kontakt for mere information