Velkommen til AtoB

Et specialiseret tilbud for unge med autisme
& belastningsreaktioner

AtoB tilbyder forløb for normalt- til højt begavede unge i alderen 16-25 år, med diagnoser indenfor autismespektret. Dertil kommer svære belastningsreaktioner såsom angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet samt svære isolationsproblematikker.

Vejen tilbage
til et ungdomsliv i trivsel

Vores målgruppe er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten ift. at finde en holdbar indsats er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidigt har behov for en massiv og indgribende indsats, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence. AtoB er specialiseret i netop denne målgruppe og formår at møde deres behov for fleksibilitet.

Vi går altid en ekstra mil

Forløb på AtoB

Et AtoB forløb er individuelt tilrettelagt til den enkelte unge med mulighed for 1:1 støtte. Alle medarbejdere har relevant faglig erfaring og ekspertise til at møde den unge med respekt for, hvor den unge aktuelt er. Bæredygtige og trygge relationer er udgangspunktet for indsatsen med fokus på stressreduktion for at mindske  belastningsreaktionerne. Herfra arbejder vi på at  udskifte uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige mestringsstrategier.
Alle unge har faste primære, der følger den unge tæt og hjælper med brobygning til livet efter AtoB.

Målet for indsatsen er altid, at den unge kommer i trivsel og kan leve et liv med så høj en grad af selvstændighed som mulig. Med til dette hører også afklaring ift. at være en del af et uddannelse og/eller arbejdsmarked.

Se vores lokaler

AtoB er indrettet med mulighed for at den enkelte unge bliver skærmet, mens vi arbejder os ud i fællesskabet

Mød Team AtoB

Alle medarbejdere er relevant uddannet og har specifik viden og erfaring til at møde målgruppen

Sådan arbejder vi

Vores tilgang med viden om diagnoser og belastningsreaktioner kombineret med vores tro på, at alle unge har potentialet til at indtage en værdifuld plads i samfundet med et liv i trivsel er grundlæggende i vores DNA

Rådgivning & samtaleforløb

En helhedsindsats om den unge der virker

Vi ved, hvad det handler om

Vi har erfaring med samtaleforløb og rådgivning, hvor forældre får viden og konkrete værktøjer ift. at støtte deres barn med en diagnose.

Fokus på en specifik målgruppe

Vores fokus på den specifikke målgruppe betyder, at vi er specialiseret og kender de problemstillinger, der opstår.

At genkende sig selv

For de unge å AtoB er det en stor lettelse at møde andre unge, de kan spejle sig i. Det samme gælder for forældregruppen på AtoB.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.