Velkommen til AtoB

Et specialiseret tilbud for unge med autisme & traumer

AtoB er specialiserede i forløb for normalt til højt begavede unge af alle køn, i alderen 16-25 år, primært med diagnoser indenfor autismespektret.
Fælles for dem er, at de i tillæg til ASF-diagnosen har svære belastningsreaktioner såsom angst, massiv skolevægring, nedsat kravkapacitet, PTSD samt svære isolationsproblematikker.
Vi hjælper de unge til at erstatte undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier i et selvstændigt liv med så høj en grad af livskvalitet som muligt.
AtoB tilbyder STU forløb, indsats i hjemmet, forløb rettet mod beskæftigelse samt forældre- og familierådgivning.
Alle forløb er skræddersyet til vores specifikke målgruppe med 1:1 normering af personale med relevant faglig erfaring, viden og ekspertise.
For kommunen

Skræddersyede forløb med 1:1 støtte

AtoB tilbyder forskellige forløb til målgruppen. Fælles for alle vores forløb er, at indsatsen er individuelt tilrettelagt til den enkelte elev med 1:1 normering.
Vores vigtigste samarbejdspartner er den unge, og vi har valgt kun at have 15 unge indskrevet, så vi kan garantere et miljø, hvor fokus er på den enkeltes trivsel og udvikling. Vi er trænet i at finde de små ting, der lykkes, for på den måde at opbygge den unge og sammen arbejde mod en fremtid med dennes trivsel og selvstændighed for øje; uanset hvor mange omveje det kræver.
AtoB tilbyder STU forløb, massive indsatser i hjemmet med fokus på at bryde isolationsproblematikker, familie- og forældrerådgivning samt forløb rettet mod beskæftigelse.
Metode

1:1 støtte som brobygning til fællesskabet

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang, hvor bæredygtige og trygge relationer er fundamentet i arbejdet med den enkelte unge. Vi faciliterer et helende ungdomsmiljø, hvor de unge støttes med 1:1 normering i at træne sociale færdigheder og mestringsstrategier; hele tiden med udgangspunkt i, at strategierne trænes og automatiseres, så den unge også kan bruge dem udenfor AtoB.
Alle unge har 2 faste primære, der følger dem tæt og hjælper den unge med brobygning til livet efter AtoB.
Personalet på AtoB er alle relevant uddannet med konkret viden og faglig ekspertise om målgruppen.
For unge, der lever i isolation, tilbyder vi en massiv indsats i hjemmet, med henblik på at den unge bryder isolationen. Næste del af indsatsen er, at den unge kommer ind på AtoB og træner mestringsstrategier, i stedet for at bevare sine undgåelsesstrategier.

STU forløb

En STU på AtoB er et skræddersyet forløb til den enkelte elev med 1:1 støtte og mulighed for vekslen mellem tilstedeværelse i det mindre ungemiljø på AtoB og hjemmebesøg.
For unge, der ikke endnu kan profitere af en STU, tilbyder vi forberedelsesforløb inden påbegyndelse af STU'en

Indsats i hjemmet

Indsats i hjemmet retter sig mod unge, der lever i hel eller delvis isolation.
Formålet med indsats i hjemmet er at bryde isolationen og gøre den unge klar til et videre forløb; eksempelvis en STU.


Afklaringsforløb

Afklaringsforløb er for unge, der ønsker at finde svar på, om deres drømme kan kombineres med uddannelse eller beskæftigelse. Den unge opøver kompetencer via relevante praktikforløb og undervises i strategier, som trænes og automatiseres i det trygge fællesskab på AtoB.

Kvalitetssikring og fagligt niveau

AtoB arbejder målrettet med kvalitetssikring.
Det gør vi bl.a. ved at have fuldstændig gennemsigtighed og ved at forpligte os på at levere månedlig skriftlig dokumentation til kommunen samt garantere et særdeles højt fagligt niveau med relevant uddannet personale, der løbende opkvalificeres med nyeste viden indenfor autisme- og traumeområdet.
Du er altid velkommen til at ringe for mere information eller aftale et besøg hos os.

Kontakt for mere information