Lovgrundlag

Lovgrundlag & paragraffer

Det er kommunen, der visiterer til forløb på AtoB. Vi samarbejder med mange forskellige kommuner, og vi har erfaring med, hvordan kommunerne visiterer til AtoB.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om Lovgrundlaget for Atob’s forløb.

Visitationsgrundlag for vores forløb

STU

STU bevilliges efter bekendtgørelsen om Særligt tilrettelagt uddannelse.

Parat til STU

Parat til STU kan bevilliges efter Servicelovgivningen §85 til unge over 18 år og §52 til unge under 18 år/§32 i Barnets Lov.
Derudover kan LAB §91 bruges til unge over og under 18 år.

Indsats ved isolation i hjemmet

En indsats i hjemmet kan bevilliges efter Servicelovgivningen §85 til unge over 18 år og §52/§32 i Barnets Lov til unge under 18 år. Derudover kan LAB §91 bruges til unge over og under 18 år.

Støtte i hjemmet

En indsats i hjemmet kan bevilliges efter Servicelovgivningen §85 til unge over 18 år og §52/§32 i Barnets Lov til unge under 18 år.

Afklaring ift. beskæftigelse

En afklaring ift. beskæftigelse og/eller uddannelse, visiteres som regel efter LAB §91. 

Mentor til fastholdelse i uddannelse eller job

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud, hvor den unge deltager i fællesskabet på AtoB, kan bevilliges efter Servicelovgivningens §104.

Selvforståelsesforløb for unge

Et selvforståelsesforløb tager udgangspunkt i 10 samtaler og bevilliges ofte efter Serviceloven §102 eller §85  til unge over 18 år eller §52 til unge under 18 år. Derudover kan LAB loven §91+92 bruges. 

Kontakt os for mere information

Bekendtgørelse om STU

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre ordinære ungdomsuddannelser. 
STU er fra det år, hvor den unge fylder 17 år. STU skal være påbegyndt inden den unge fylder 25.

Lov om Aktiv beskæftigelse

Lov om aktiv beskæftigelse bruges bl.a. til afklaring ift. arbejdsevner og Parat til STU samt Samtale- og Selvforståelsesforløb. Derudover bruger nogle kommuner LAB til en indsats i hjemmet, hvor den unge via ‘opkvalificering og vejledning’ bliver parat til næste skridt i sin udvikling udenfor hjemmet.
LAB loven kan bruges til forløb for unge over og under 18 år.

Serviceloven

Serviceloven bruges ved AtoB indsatser, hvor der arbejdes direkte i hjemmet. Disse indsatser er ift. unge, der lever i isolation og har brug for en indsats i hjemmet for at komme videre ud i forløb. Derudover bruges Serviceloven til at visitere til vores aktivitetstilbud- og fællesskab samt aftenklub.
Serviceloven kan bruges til vores forløb for unge voksne over og under 18 år.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.