Personalet på AtoB

Vi ved, at det er de trygge og stabile relationer, der skaber mulighederne for eleven. Ro, autenticitet og høj faglighed er de kvaliteter, der kendetegner personalet hos AtoB. Derudover gør vi os umage med at sammensætte en samlet profil, så vi alle kan byde ind med forskelligheder og på den måde matche de forskellige unge.
Vi har en yderst stabil medarbejdergruppe med en høj faglighed. Vores fokus på medarbejdernes trivsel betyder, at vi har en hverdag i et sundt arbejdsmiljø, som afspejles i hverdagen for de unge.
Vores sygefravær blandt medarbejderne er i 2021 på under 0,5%. 

stu og afklaringsforløb specialiseret til unge med belastningstraumer
Line
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. mag. i psykologi fra Roskilde Universitet og er i gang med at VITA uddanne mig.
Jeg er god til relationsdannelse og mener at ydmyghed, forståelse og ligeværd er afgørende elementer i denne.
Jeg brænder for at give de unge et meningsfuldt liv, hvor personlighed og særinteresser styrkes, imens stress og angst reduceres.


Louise
Fagprofil:
Jeg har en bachelor i uddannelsesvidenskab og er VITA uddannet. Jeg er i gang med en diplomuddannelse i uddannelsesvejledning.
Jeg brænder for at hjælpe de unge til at se og mærke, at der er plads til dem. Det er så vigtigt at støtte dem i at finde det, der giver mening og hjælpe dem med at forstå sig selv bedre for derefter være i stand til at navigere i samfundet. Vigtigst af alt, at de trives og er trygge, uanset hvor de befinder sig.
Maria
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og dertil VITA-uddannet.
Jeg brænder for relationsarbejde og for at skabe et ungdomsliv, som de unge kan træde ind i. Jeg er god til at skabe forbindelse til de meget belastede unge og til sammen med den unge at bygge bro ud i verden. Min erfaring betyder, at jeg varetager mange af de meget komplekse sager på AtoB.Sidse
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. pæd. i didaktik med speciale i sansekvaliteter i rum. Derudover er jeg læreruddannet.
Jeg har erfaring som didaktisk rådgiver ifm. skolebyggeri & indretning, og jeg har øje for, at rammerne hele tiden er afstemt ift. sansestimuli; så man som ung oplever ro og kan trække sig tilbage og lade op eller øve sig at være i et fællesskab. Jeg er god til at få fag, aktiviteter eller emner til at være meningsfuldt for den enkelte. Jeg brænder for at skabe undervisning, der understøtter, at man kan føle sig tryg og hørt, og at vise hver ung, at vi lytter og tager alle ønsker og behov seriøst.

Alan
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og er efteruddannet inden for recovery og rehabilitering. Derudover er jeg uddannet børne- og ungdomsrådgiver.
Jeg finder det yderst motiverende at sikre optimale udviklingsbetingelser for det enkelte menneske, dennes familie og netværk.
Jeg forstår vigtigheden af en tryg base med struktur og de rigtige rammer, så de unge kan udvikle og udfolde sig. Jeg brænder for at finde det, som den enkelte unge er god til, eller har interesse for, og tage udgangspunkt i det. Som person er jeg rummelig, engageret, målrettet og positiv.

Thomas
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. Mag. I Religionssociologi fra Københavns Universitet og har i hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med undervisning af børn og unge. Jeg er i gang med at VITA uddanne mig.
Jeg bidrager til at skabe stressfrie omgivelser, hvilket jeg ser som afgørende elementer for at etablere et miljø, man som ung har lyst til, og mod på, at være til stede i. Jeg er empatisk og omsorgsfuld og udviser respekt for den enkeltes perspektiv, ressourcer og muligheder. Jeg tager altid udgangspunkt i den situation, som den unge befinder sig i, og er opmærksom på de forandringer og omskifteligheder, der ofte præger dagligdagen.
Trine
Pædagogisk konsulent
Jeg trives godt som menneske, når jeg får lov til at være autentisk, og jeg kan bidrage både fagligt og personligt, så den enkelte elev på sigt og gennem tillid vokser og lærer. Jeg brænder for det relationelle arbejde og betragter det som en kerneværdi og en essentiel indgangsvinkel i arbejdet med unges trivsel og udvikling. Jeg er vild med at møde det hele menneske bag de sociale vanskeligheder.
Fagprofil:
Jeg er uddannet Gestalt psykoterapeut.


Elias
Matematiklærer
Jeg underviser i matematik på AtoB og nyder at arbejde med unge mennesker. Min undervisning er baseret på kreativ og undersøgende læring, hvor eleverne selv er med til at forme deres egne regnemetoder og -strategier. Jeg er desuden optaget af idræt og bevægelse og på, hvordan bevægelse påvirker vores trivsel.
Fagprofil:
Jeg læser til lærer på Campus Carlsberg.
Jacob
Esportsunderviser
Jeg underviser og tilrettelægger AtoB's Esports linje, hvor jeg tilpasser et forløb til den enkelte unges interesser og behov, alt lige fra hyggelig socialgaming til esports baseret undervisning. Det er vigtigste for mig at jeg møder den unge hvor denne er lige nu, alt fra spil og hardware til humor og humør.
Min erfaring ligger mest inden for League of Legends, hvor jeg selv har været top 1% de seneste 6 år, samt været coach for et par danske tophold, senest skolens eget hold som spillede i 2. division i Danmark. Ud over dette er jeg pt. i top 1 guild i verden i WoW Classic og har spillet semipro i Counter-Strike. Jeg har derfor bred viden inden for alt fra teamspil og kommunikation til strategianalyser og fysisk sundhed.
Jonas
Medhjælper
Jonas er en del af det sociale miljø på AtoB og hjælper med opgaver i hverdagen.
Nina
Pædagogisk konsulent
Mit hjerte banker for at hjælpe børn og unge, der har det svært. Jeg elsker at undervise, og jeg brænder for det danske sprog; hvordan vi bruger sproget til at få et budskab igennem, hvordan vi udtaler ord og lægger forskelligt tryk på tværs af landet. Jeg elsker at nørde grammatik og dansk kultur.
Rent menneskeligt brænder jeg for at skabe relationer og for at skabe et rum, som er trygt at være i, og hvor læring kan opstå.
Fagprofil:
Jeg er uddannet skolelærer i dansk og idræt og har en overbygning i dansk som andetsprog på DPU.

Shoko
Underviser i japansk
Shoko underviser i japansk sprog og kultur.
Sanne
Køkken
Ledelse

Louise Lisner
Daglig leder
Jeg er optaget af, at vi altid kan finde en succes for de unge. Man skal blot kigge de rigtige steder og være i stand til at se tingene fra et nyt perspektiv. Som daglig leder på AtoB ser jeg det som min vigtigste opgave at sikre, at rammerne på AtoB sikrer, at personalet får den nødvendige ro og opbakning til at omsætte deres visioner og faglige kompetencer, så de unge på AtoB trives og udvikler sig.
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og har læst pædagogisk psykologi på DPU.

Kontakt os for yderligere information

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk
  • Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg

Tøv ikke med at kontakte os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er desuden altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.