Personalet på AtoB

Vi ved, at det er de trygge og stabile relationer, der skaber mulighederne for eleven. Ro, autenticitet og høj faglighed er de kvaliteter, der kendetegner personalet hos AtoB. Derudover gør vi os umage med at sammensætte en samlet profil, så vi alle kan byde ind med forskelligheder og på den måde matche de forskellige unge.
Vi har en yderst stabil medarbejdergruppe med en høj faglighed. Vores fokus på medarbejdernes trivsel betyder, at vi har en hverdag i et sundt arbejdsmiljø, som afspejles i hverdagen for de unge.
Vores sygefravær blandt medarbejderne er i 2021 på under 0,5%. 

stu og afklaringsforløb specialiseret til unge med belastningstraumer
Line
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. mag. i psykologi fra Roskilde Universitet og er i gang med at VITA uddanne mig.
Jeg er god til relationsdannelse og mener at ydmyghed, forståelse og ligeværd er afgørende elementer i denne.
Jeg brænder for at give de unge et meningsfuldt liv, hvor personlighed og særinteresser styrkes, imens stress og angst reduceres.


Louise
Fagprofil:
Jeg har en bachelor i uddannelsesvidenskab og er VITA uddannet. Jeg er i gang med en diplomuddannelse i uddannelsesvejledning.
Jeg brænder for at hjælpe de unge til at se og mærke, at der er plads til dem. Det er så vigtigt at støtte dem i at finde det, der giver mening og hjælpe dem med at forstå sig selv bedre for derefter være i stand til at navigere i samfundet. Vigtigst af alt, at de trives og er trygge, uanset hvor de befinder sig.
Maria
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og dertil VITA-uddannet.
Jeg brænder for relationsarbejde og for at skabe et ungdomsliv, som de unge kan træde ind i. Jeg er god til at skabe forbindelse til de meget belastede unge og til sammen med den unge at bygge bro ud i verden. Min erfaring betyder, at jeg varetager mange af de meget komplekse sager på AtoB.Sidse
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. pæd. i didaktik med speciale i sansekvaliteter i rum. Derudover er jeg læreruddannet.
Jeg har erfaring som didaktisk rådgiver ifm. skolebyggeri & indretning, og jeg har øje for, at rammerne hele tiden er afstemt ift. sansestimuli; så man som ung oplever ro og kan trække sig tilbage og lade op eller øve sig at være i et fællesskab. Jeg er god til at få fag, aktiviteter eller emner til at være meningsfuldt for den enkelte. Jeg brænder for at skabe undervisning, der understøtter, at man kan føle sig tryg og hørt, og at vise hver ung, at vi lytter og tager alle ønsker og behov seriøst.
Alan
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og er efteruddannet inden for recovery og rehabilitering. Derudover er jeg uddannet børne- og ungdomsrådgiver.
Jeg finder det yderst motiverende at sikre optimale udviklingsbetingelser for det enkelte menneske, dennes familie og netværk.
Jeg forstår vigtigheden af en tryg base med struktur og de rigtige rammer, så de unge kan udvikle og udfolde sig. Jeg brænder for at finde det, som den enkelte unge er god til, eller har interesse for, og tage udgangspunkt i det. Som person er jeg rummelig, engageret, målrettet og positiv.
Rune
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og lærer. Idræt, bevægelse og udeaktivitet har min særlige interesse. Fagfagligt spænder mine undervisningskompetencer fra matematikkens finurlige og til tider gådefulde univers, det smukke engelske sprog, men også fag som historie, geografi og samfundsfag.
Jeg er optaget af at skabe et motiverende, trygt og forudsigeligt læringsrum, og jeg tilstræber et undervisningsmiljø, hvor den unge bliver inddraget. Det skal være sjovt at lære, og det skal give mening for den unge.
Jeg vægter at være troværdig i mødet med de unge og tror på, at relationen kan flytte bjerge. Jeg er optaget af at skabe en tillidsfuld relation med respekt for, at hver ung har sin egen vej at gå. Jeg møder den unge med anerkendelse og tålmodighed, arbejder med det sigte at understøtte den unges faglige såvel personlige udvikling i et fremtidsperspektiv.
Julie
Fagprofil:
Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring fra myndighedsarbejdet for børn og unge med psykiske og sociale udfordringer.
Jeg ser den trygge, stabile og tillidsfulde relation som en af de vigtigste faktorer for, at jeg sammen med den unge kan skabe små som store udviklingstrin og finde meningsfulde løsninger i komplekse problemstillinger.
Jeg brænder for at hjælpe med at gøre hverdagen lettere og mere overskuelig for den unge og familien; i et tempo hvor overskud og motivation til at tillære og vedligeholde færdigheder bliver en mulighed, som den unge kan bruge fremadrettet mod et mere selvstændigt voksenliv.
Elias
Matematiklærer
Jeg underviser i matematik på AtoB og nyder at arbejde med unge mennesker. Min undervisning er baseret på kreativ og undersøgende læring, hvor eleverne selv er med til at forme deres egne regnemetoder og -strategier. Jeg er desuden optaget af idræt og bevægelse og på, hvordan bevægelse påvirker vores trivsel.
Fagprofil:
Jeg læser til lærer på Campus Carlsberg.Sanne
Køkken:
Jeg er uddannet håndarbejdslærer, men har i mange år arbejdet i køkkenet på skoler og institutioner.
Jeg tænker over, at måltidet er autismevenligt, alsidigt og indbydende og samtidig tager hensyn til elevernes forskellige behov. Jeg serverer både varmt og koldt og sørger for valgmuligheder, så der er noget alle kan spise.
Som person er jeg imødekommende, positiv, rummelig og engageret. Jeg elsker at have selskab i køkkenet, uanset om man vil være med eller bare have pladsen til 'at være.

Nina
Fagprofil:
Jeg er uddannet skolelærer i dansk og idræt og har en overbygning i dansk som andetsprog på DPU.
Mit hjerte banker for at hjælpe børn og unge, der har det svært. Jeg elsker at undervise, og jeg brænder for det danske sprog; hvordan vi bruger sproget til at få et budskab igennem, hvordan vi udtaler ord og lægger forskelligt tryk på tværs af landet. Jeg elsker at nørde grammatik og dansk kultur.
Rent menneskeligt brænder jeg for at skabe relationer og for at skabe et rum, som er trygt at være i, og hvor læring kan opstå.

Shoko
Underviser i japansk
Shoko underviser i japansk sprog og kultur.Asta
Underviser i russisk
Asta underviser i russisk sprog og kultur.Ledelsen på AtoB

Louise Lisner
Daglig leder
Jeg er optaget af, at vi altid kan finde en succes for de unge. Man skal blot kigge de rigtige steder og være i stand til at se tingene fra et nyt perspektiv. Som daglig leder på AtoB ser jeg det som min vigtigste opgave at sikre, at rammerne på AtoB sikrer, at personalet får den nødvendige ro og opbakning til at omsætte deres visioner og faglige kompetencer, så de unge på AtoB trives og udvikler sig.
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og har læst pædagogisk psykologi på DPU.

Bestyrelse

Kirsten Callesen
Psykolog og stifter af Søstjerneskolen & Psykologisk Ressourcecenter
Anne Vestergaard
Souschef på Søstjerneskolen og VISO specialist

Kontakt AtoB for yderligere information og visitation

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk
  • Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg

Tøv ikke med at kontakte os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.