Personalet på AtoB

Vi ved, at det er de trygge og stabile relationer, der skaber mulighederne for eleven. Ro, autenticitet og høj faglighed er de kvaliteter, der kendetegner personalet hos AtoB. Derudover gør vi os umage med at sammensætte en samlet profil, så vi alle kan byde ind med forskelligheder og på den måde matche de forskellige unge.

stu og afklaringsforløb specialiseret til unge med belastningstraumer
Line
Pædagogisk konsulent
Jeg er god til relationsdannelse og mener at ydmyghed, forståelse og ligeværd er afgørende elementer i denne.
Jeg brænder for at give de unge et meningsfuldt liv, hvor personlighed og særinteresser styrkes, imens stress og angst reduceres.
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. mag. i psykologi fra Roskilde Universitet.
Louise
Pædagogisk konsulent
Jeg brænder for at hjælpe de unge til at se og mærke, at der er plads til dem. Det er så vigtigt at støtte dem i at finde det, der giver mening og hjælpe dem med at forstå sig selv bedre for derefter være i stand til at navigere i samfundet. Vigtigst af alt, at de trives og er trygge, uanset hvor de befinder sig.
Fagprofil:
Jeg har en bachelor i uddannelsesvidenskab og er VITA uddannet. Jeg er pt i gang med en diplomuddannelse i uddannelsesvejledning.
Maria
Pædagogisk konsulent
Jeg brænder for relationsarbejde og for at skabe et ungdomsliv, som de unge kan træde ind i. Jeg er god til at skabe forbindelse til de meget belastede unge og til sammen med den unge at bygge bro ud i verden. Min erfaring betyder, at jeg varetager mange af de meget komplekse sager på AtoB.
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og dertil VITA-uddannet.Sidse
Pædagogisk konsulent
Jeg har erfaring som didaktisk rådgiver ifm. skolebyggeri & indretning, og jeg har øje for, at rammerne hele tiden er afstemt ift. sansestimuli; så man som ung oplever ro og kan trække sig tilbage og lade op eller øve sig at være i et fællesskab. Jeg er god til at få fag, aktiviteter eller emner til at være meningsfuldt for den enkelte. Jeg brænder for at skabe undervisning, der understøtter, at man kan føle sig tryg og hørt, og at vise hver ung, at vi lytter og tager alle ønsker og behov seriøst.
Fagprofil:
Jeg er uddannet Cand. pæd. i didaktik med speciale i sansekvaliteter i rum. Derudover er jeg læreruddannet.
Alan
Pædagogisk konsulent
Jeg finder det yderst motiverende at sikre optimale udviklingsbetingelser for det enkelte menneske, dennes familie og netværk.
Jeg forstår vigtigheden af en tryg base med struktur og de rigtige rammer, så de unge kan udvikle og udfolde sig. Jeg brænder for at finde det, som den enkelte unge er god til, eller har interesse for, og tage udgangspunkt i det. Som person er jeg rummelig, engageret, målrettet og positiv.
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og er efteruddannet inden for recovery og rehabilitering. Derudover er jeg uddannet børne- og ungdomsrådgiver.

Nina
Pædagogisk konsulent
Mit hjerte banker for at hjælpe børn og unge, der har det svært. Jeg elsker at undervise, og jeg brænder for det danske sprog; hvordan vi bruger sproget til at få et budskab igennem, hvordan vi udtaler ord og lægger forskelligt tryk på tværs af landet. Jeg elsker at nørde grammatik og dansk kultur.
Rent menneskeligt brænder jeg for at skabe relationer og for at skabe et rum, som er trygt at være i, og hvor læring kan opstå.
Fagprofil:
Jeg er uddannet skolelærer i dansk og idræt og har en overbygning i dansk som andetsprog på DPU.


Elias
Matematiklærer
Jeg underviser i matematik på AtoB og nyder at arbejde med unge mennesker. Min undervisning er baseret på kreativ og undersøgende læring, hvor eleverne selv er med til at forme deres egne regnemetoder og -strategier. Jeg er desuden optaget af idræt og bevægelse og på, hvordan bevægelse påvirker vores trivsel. Jeg læser til lærer på Campus Carlsberg.
Jacob
Gamer
Jacob er ansat som gamer og tilrettelægger forløb for de elever, der ønsker at blive bedre i strategi og opbygning af spil og verdener i gamer-universet.

Jonas
Medhjælper
Jonas er en del af AtoB og hjælper med opgaver i hverdagen.
Shoko
Underviser
Shoko underviser i japansk sprog og kultur.Finn
Administration
Finn er en del af AtoB og hjælper med at få hverdagen til at glide uden unødvendige forhindringer.Ledelse

Louise Lisner
Afdelingsleder
Jeg er optaget af, at vi altid kan finde en succes for de unge. Man skal blot kigge de rigtige steder og være i stand til at se tingene fra et nyt perspektiv. Som afdelingsleder på AtoB ser jeg det som min vigtigste opgave at sikre, at personalet får den nødvendige ro og opbakning samt rammerne til at omsætte deres visioner og kompetencer overfor de unge.
Fagprofil:
Jeg er uddannet pædagog og har læst pædagogisk psykologi på DPU.

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os ved flere spørgsmål.

  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • kontakt@atob-cph.dk
  • 81 72 4482