AtoB ligger på Frederiksberg. Vi har bevidst valgt lokaler, der ikke ligner en traditionel skoleramme. I vores lokaler kan de unge starte på en frisk, uden evt. ubehagelige minder fra andre mislykkede forløb. Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang og vores fysiske rammer skaber et miljø, hvor vi selv afgør, hvilke forstyrrelser, den enkelte unge kan tåle at blive eksponeret for. 

AtoBs lokaler i en miljøterapeutisk hverdag

Vores lokaler er skræddersyet til formålet. Vi indretter enkelt, uden forstyrrende elementer og samtidig har vi skabt en hyggelig base for hverdagen på AtoB.
Vi har støjreducerende elementer i vores lokaler og undgår for mange dufte/lugte fra køkkenet ved at få leveret maden udefra. På den måde minimerer vi de forstyrrende indtryk, der kan hindre læring og udvikling, hvis man er sanseforstyrret. 

AtoB’s arbejder med en miljøterapeutisk tilgang. Det betyder, at vi arbejder relationelt med forståelse for, at mennesket altid er påvirket af de rammer, det er i. Både psykisk og fysisk. 

Eleverne kan altid vælge fællesskabet til og fra

Eleverne kan altid vælge fællesskabet til og fra. Vores lokaler er indrettet, så der er mulighed for at trække sig, selvom man er i de fælles lokaler. Vores tilgang er dog, at vi hele tiden mikrojusterer og vurderer, hvornår den enkelte unge kan tåle at blive eksponeret yderligere og øvet i dét, der er svært.  

Individuelt hensyn i fællesskabet

På AtoB arbejdes der individuelt i fællesskabet. Nogle elever sidder alene i et lokale, mens andre sidder sammen. Fælles er, at det altid er muligt at få hjælp til dét, der er svært, og alle elever er bakket op af støtte qua vores 1:1 normering. Vigtigt er det dog at notere sig, at AtoB ikke er et solisttilbud, men derimod et tilbud om at få støtte nok til at tåle fællesskaber.

Hvis det er svært at komme til AtoB

Nogle elever har svært ved at skulle møde op på AtoB. Vi både henter og bringer eleverne dagligt i egne biler. For de elever, hvor dette ikke er nok, foretager vi undervisningen og relationsarbejdet hjemme hos eleven, indtil eleven har opnået mestringsstrategier til at komme ud af hjemmet og ind på AtoB’s matrikel.

En beliggenhed i byen ved siden af grønne områder

AtoB ligger på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have. Vi er tæt på både rekreative områder, kultur og byliv, hvilket betyder, at vores omgivelser og beliggenhed kan honorere de fleste interesser, den enkelte unge kan have.