Velkommen indenfor på AtoB

AtoB ligger på Frederiksberg. Vi har bevidst valgt lokaler, der ikke ligner en traditionel skoleramme. I vores lokaler kan de unge starte på en frisk, i rammer, der ikke minder om en traditionel skole.
Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang og vores fysiske rammer skaber et miljø, hvor vi selv afgør, hvilke planlagte forstyrrelser, den enkelte unge bliver eksponeret for. 
Vi indretter os enkelt uden for meget, der forstyrrer, og samtidig har vi skabt en hyggelig base for hverdagen på AtoB. 
Vi har støjreducerende elementer, og vi ved, at det har betydning at kunne overskue lokalerne og fx sidde med ryggen mod en væg for at føle sig tryg. 
Vi arbejder relationelt med forståelse for, at mennesket altid er påvirket af de rammer, det er i; både psykisk og fysisk. 
Vores lokaler er indrettet, så der er mulighed for at trække sig, selvom man er i de fælles lokaler. Vores tilgang er, at vi hele tiden mikrojusterer og vurderer, hvornår den enkelte unge kan tåle at blive eksponeret yderligere og øvet i dét, der er svært. 

Et tilbud tilpasset den enkelte

Det er individuelt, om den unge har fagfagligt indhold i sin hverdag på AtoB. Det afhænger både af forløb, mål og den unges egne ønsker og hvad den unge er parat til.
På AtoB er der mulighed for undervisning i 1:1 rammer og i mindre hold. Vores undervisningslokaler er indrettet med blik for at minimere forstyrrende elementer, så vi begrænser sanseindtryk, der kan forhindre læring for den unge.

Fællesskab med individuel støtte

På AtoB arbejdes der individuelt i fællesskabet. Nogle unge sidder alene i et lokale, mens andre sidder sammen. Fælles er, at det altid er muligt at få hjælp til dét, der er svært, og alle elever er bakket op af støtte medmulighed for 1:1 normering. Vigtigt er det at notere sig, at AtoB ikke er et solisttilbud, men derimod et tilbud om at få den nødvendige støtte til at kunne tåle at indgå i fællesskabet.

Rolige rammer med hjemlig stemning

AtoB er indrettet med små kroge, hvor den unge kan trække sig; enten for at få en pause fra fællesskabet eller for at samtale med sin primære. Vi har valgt lokaler ud fra et ønske om, at have plads nok til, at alle de unge kan være her og finde fred og ro, men uden at gå på kompromis med hyggelige rammer og hjemlig stemning.

Hvis det er for svært at møde op på AtoB

Nogle unge har svært ved at møde op på AtoB. Vi både henter og bringer de unge dagligt i egne biler. For de unge, hvor transport er umuligt, arbejder vi med kontakt og relation i hjemmet, indtil den unge har opnået mestringsstrategier til at komme ud af hjemmet og ind på AtoB’s matrikel.

Beliggenhed i byen ved siden af grønne områder

AtoB ligger på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have. Vi er tæt på både rekreative områder, kultur og byliv, hvilket betyder, at vores omgivelser og beliggenhed kan honorere de fleste interesser, den enkelte unge kan have. 

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.