En god start

Begyndelsen
på et nyt kapaitel

De unge på AtoB kommer alle med en diagnose indenfor autismespektret og dertil alvorlige og invaliderende belastningsreaktioner. Vores arbejde handler om, at du først og fremmest føler dig tryg og sikker, så vi kan arbejde med stressreducering og stabilisering for at opøve mestringsstrategier og få positive erfaringer med fællesskaber. <br>Autismen i sig selv er ikke en forhindring for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Belastningsreaktioner kan derimod være invaliderende.
Vi ved, at det at starte på AtoB kan være svært og utrygt. Vi forveksler det ikke med, at du ikke er motiveret eller ikke ønsker en forandring.

Det forberedende møde

Det er ofte forældrene, der deltager i de indledende møder hos os. Det er også en mulighed, at du selv er med til møderne, og at dine forældre er med for at støtte dig. Nogle gange kan et møde med dine forældre, uden dig, være en god ide; det kan fx være, hvis du ikke er parat til at svare på mange spørgsmål om tidligere forløb eller hvis du synes, det er ubehageligt eller overvældende at snakke om tidligere dårlige erfaringer. Vi søger en masse informationer fordi, det er med til at vi kan gøre opstarten her så god og tryg som muligt for dig. Hvis du er over 18 år, spørger vi altid om det er i orden, at vi har kontakt og samarbejde med dine forældrene.  
For både dig og dine forældre kan starten på AtoB være med blandede følelser. Måske har du flere mislykkede skoleforløb bag dig eller måske har du og dine forældre mistet håbet om, at et forløb kan ende succesfuldt.

Det rette match med dine primære kontaktpersoner

Vi har altid et match parat allerede inden din 1. dag. Vi arbejder med 2 primære, da det er for sårbart kun med én; fx. hvis der opstår sygdom og derudover kan 2 forskellige primære ofte tilbyde dig forskellige ting. Det kan fx. være, at din ene primær er rigtig god at tale med, mens den anden er rigtig god til at finde meningsfulde aktiviteter sammen med dig. Vi har en personalegruppe, hvor vi bevidst har forskellige profiler ift. personlighed, og vi gør os umage for, at du matches med de rigtige primære. Til en start kan det være, at du kun har kapacitet til at forholde dig til én primær, hvor nr. 2 primær så i stedet afventer, hvornår der er mulighed for et 1. møde med dig. Her vil den 1.primære støtte dig i mødet med endnu en primær.

Det 1.møde med din primære

Det er forskelligt, hvordan du møder os 1.gang. Mange af de unge, vi møder, har været isoleret hjemme i lang tid og kan til en start ikke komme ud af hjemmet. Vi laver det 1. møde, så det passer til dig. Det kan være hjemme hos dig eller på AtoB. Måske er er dit hjem dit safe-space, hvor du ikke ønsker besøg, eller måske er du netop mest tryg her. Det aftaler vi med dig eller dine forældre inden. Det er naturligvis også muligt, at dine forældre er med til det 1.møde.
Inden mødet har du mulighed for at modtage et billede eller video af din primære, hvis du ønsker det.
Vi har erfaring med, at det er den bedste start, hvis mødet er ‘uforpligtende’ på den måde, at den primære kun er på besøg i fx 10-20 minutter, og så går igen. Det korte besøg betyder, at du ikke allerede fra start er på overarbejde i et krav om at mødes og begyndelsen på relationen. 

Undgåelse af aflysninger

Det er vigtigt, at du oplever det som sikkert at samarbejde med os. Det kan tage tid, og den tid har vi. Vi forsøger at undgå at aflyse aftaler. Til gengæld kan vi altid justere på en aftale, hvis du har brug for det. Fx kan fremmøde på AtoB ændres til et hjemmebesøg eller et hjemmebesøg kan ændres til sms kontakt. Kort sagt, finder vi den vej, der sikrer, at vi får etableret en kontinuerlig kontakt til dig. Det vigtigste er, at vi ikke mister kontakten med dig, også selvom der er svære perioder.

Samarbejdet med dine forældre

Vi har erfaring med, at et tæt forældresamarbejde med rådgivning og vejledning af dine forældre kan være et afgørende element i dit forløb. Når du er over 18 år, spørger vi dig om, hvad vi må dele med dine forældre. Du har altid retten til at frabede dig, at vi har kontakt til dine forældre. Vi taler også med dig om, om der er ting, du deler med os, som du ikke ønsker kommer videre. For de fleste af vores unge er forældrene så tæt på i hverdagen, at det giver mening, at vi har forældresamtaler, hvor vi samarbejder om dit forløb, koordinerer fokuspunkter og hvad der er godt at arbejde med derhjemme. Det kan fx være din døgnrytme, dit behov for at restituere m.v. 

Hensyn uden at vedligeholde

Mange af vores unge har såkaldte ‘trickere’. En tricker kan eksempelvis være ikke at kunne tåle at høre musik, eller at bestemte ord fremkalder angst. Hos AtoB er dette ikke et særsyn. Vi indretter os efter at du skal opleve så lidt belastning som muligt, så du føler dig sikker sammen med os og får ro i dit system. Vi arbejder langsomt med at øge din tolerance overfor krav og ydre omstændigheder. Det foregår ved gradvis eksponering overfor det, der er svært. Alt hvad vi gør, at nøje gennemtænkt og vores relationelle tilgang sikrer, at der er en primær som tryg kontakt til at hjælpe dig gennem det, der er svært. Vores erfaring er, at de unge er voksne mennesker, der som regel har blik for deres udfordringer. Derfor inddrager vi dig altid i, hvorfor vi gør som vi gør, så du selv er med i overvejelserne om, hvad der er det rigtige for dig.

Er AtoB det rigtige valg?

Både du og dine forældre er altid velkommen på et uforpligtende besøg hos AtoB, inden du beslutter, om AtoB er det rigtige sted.
I tilfælde, hvor vi ikke vurderer, at en ung vil profitere af AtoB, hjælper vi jer videre til det rigtige sted.

Kontakt os for mere information

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.