AtoB's Ydelser

AtoB tilbyder forskellige forløb, alle med det til fælles, at de er skræddersyet til målgruppen. 
For at kunne varetage netop denne målgruppes behov, er AtoB et lille sted, hvor vi kun indskriver 15 unge ad gangen. 

 • atob stu forløb

  LAB forløb

  Vi tilbyder LAB forløb, Lov om Aktiv Beskæftigelse, § 52. AtoB er specialiseret i 3 forskellige retninger indenfor LAB forløb.

  - Individuelle tilrettelagte forløb, der gør den unge parat til at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.
  Dette er målrettet unge, der eksempelvis lever i isolation og/eller lider af så massive belastningsreaktioner, at de ikke er i stand til at indgå i et undervisningsmiljø eller sociale fællesskaber.

  - Individuelle tilrettelagte forløb, hvor fokus er på at afklare den unges aktuelle kompetencer, ressourcer og ønsker i forbindelse med uddannelses- og arbejdsevner.
  Forløbet er tilrettelagt med henblik på at kunne kvalificere den unges næste skridt ift. uddannelse- eller beskæftigelse.

  - Individuelle tilrettelagte forløb for unge, der pga. massive belastninger og/eller fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb står med afbrudte forløb.
  Disse unge har brug for en intensiv indsats for at blive stabiliseret, så de kan genoptage STU eller andre forløb målrettet uddannelse eller anden beskæftigelse.

 • atob stu forløb

  §85 forløb

  Vi tilbyder §85 forløb efter serviceloven. AtoB er specialiseret i 3 forskellige retninger indenfor §85 forløb.

  - Individuelle tilrettelagte forløb, der gør den unge parat til at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.
  Dette er målrettet unge, der eksempelvis lever i isolation og/eller lider af så massive belastningsreaktioner, at de ikke er i stand til at indgå i et undervisningsmiljø eller sociale fællesskaber.

  - Individuelle tilrettelagte forløb, hvor fokus er på at afklare den unges aktuelle kompetencer, ressourcer og ønsker i forbindelse med uddannelses- og arbejdsevner.
  Forløbet er tilrettelagt med henblik på at kunne kvalificere den unges næste skridt ift. uddannelse- eller beskæftigelse.

  - Individuelle tilrettelagte forløb for unge, der pga. massive belastninger og/eller fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb står med afbrudte forløb.
  Disse unge har brug for en intensiv indsats for at blive stabiliseret, så de kan genoptage STU eller andre forløb målrettet uddannelse eller anden beskæftigelse.

 • atob stu forløb

  STU særlig tilrettelagt uddannelse

  AtoB tilbyder STU forløb efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Vores målgruppe kommer ofte med andre mislykkede forløb bag sig, skolevægring samt manglende erfaring med skolegang. Vi er specialiserede i at få disse unge til trives og komme godt videre efter endt STU hos os. Forløbet følges op med skriftlig redegørelse og dialog med kommunen ift. den unges muligheder for beskæftigelse.

 • atob stu forløb

  Ressourceforløb

  AtoB tilbyder ressourceforløb til unge, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, enten i sammenhæng med afsluttet STU, eller som selvstændigt forløb. Indsatsen hos AtoB hjælper den unge på vej mod job eller uddannelse og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Forløbet følges op med skriftlig redegørelse og dialog med kommunen ift. den unges muligheder for beskæftigelse.

 • atob stu forløb

  Mentor-timer

  AtoB succes med de unge skyldes, at vi arbejder med en helhedsorienteret indsats, hvor vi kan arbejde hele vejen rundt om den unge, uden at fragmentere eller fravælge. I nogle tilfælde kan den unge profitere af et mindre omfattende tilbud. Det kan eksempelvis være støtte i hjemmet eller brobygning til andre uddannelsestilbud og/eller beskæftigelse. Det kræver altid en individuel vurdering og dialog med sagsbehandler og den unge/familien at vurdere, om en ung kan profitere af en mindre indsats fra AtoB. Du er velkommen til at kontakte os for at nærmere dialog

Kontakt for yderligere information og visitation

 • Afdelingsleder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
Louise AtoB
 • Vi garanterer kvalitet og indhold på alle vores ydelser