Derfor; STU på AtoB

Vores WHY

Vi insisterer på, at eleven indtager sin værdifulde plads i verden, så eleven tør tro på livet, sine ønsker og sit potentiale

Vi har solid erfaring med at hjælpe vores elever; både ift. fremtidsmuligheder og trivsel. På trods af målgruppens kompleksitet lykkes vi med at skabe den forandring, der giver eleverne adgang til deres egne ressourcer.

Af vores elever fuldfører deres STU på AtoB
1 %

Vores elevers resultater

På AtoB har vi endnu ikke haft en elev, der har afbrudt sin STU.
Alle vores STU elever har gennemført deres STU, og vi er stolte af dem hver eneste gang.
De fleste elever går videre ud i uddannelse, beskæftigelse eller videre afklaring.
En mindre del af eleverne bliver tilkendt førtidspension; en førtidspension, hvor den unge nu er i trivsel og kan leve et meningsfuldt liv.  

Fortsætter på HF
1 %
Fortsætter i beskæftigelse
1 %
Fortsætter i erhvervsrettet uddannelse
1 %
Fortsætter i afklaringsforløb
1 %
Bliver tilkendt førtidspension
1 %
Flytter hjemmefra under deres STU
1 %
På AtoB bliver vores søn mødt med en tilgang til autisme og kravafvisende adfærd som gør, at han nu, med glæde, er i stand til at møde op til uddannelse. Det er første gang vi oplever en så dyb faglig forståelse af vores søns udfordringer. Det er en kæmpe styrke og aflastning for os som familie, at alt bliver varetaget af AtoB - både uddannelse, behandling, transport til og fra AtoB og supervision og støtte til os forældre.””
Niels & Susanne, forældre på AtoB

Læs mere om STU på AtoB

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.