Kvalitetssikring af vores tilbud og ydelser

AtoB arbejder målrettet med gennemsigtighed og dokumentation ift. kvalitetssikring vedrørende vores indsats, resultater og evalueringer.

Uddannet personale & kompetenceudvikling som garanti for vores faglighed 

På AtoB prioriterer vi fast og relevant uddannet personale.
Selvom vi arbejder med en relationel tilgang, kan relationen ikke stå alene i vores arbejde. Vi går derfor ikke på kompromis, når det drejer sig om, at viden og uddannelse skal understøtte vores miljøterapeutiske tilgang til de unge.
Relevante uddannelser og løbende kompetenceudvikling sikrer et fagligt niveau, hvor personalet altid er opmærksom på metode, tilgang og strategi om den unge.
Vores faglige niveau sikrer ikke alene indsatsen om de unge, men også et fagligt fællesskab, hvor vi på både skrift og i daglig tale er opmærksomme på vores indsats, og hvad der virker og hvorfor, vi gør, som vi gør.
Vores høje faglighed garanterer, at kommunerne er sikre på at modtage skriftlig dokumentation, som kan omsættes til brugbart værktøj til evaluering og i den øvrige samt fremtidige indsats om den unge.

Synlige resultater og evaluering i samarbejdet med netværket

Vi er åbne og arbejder med synlighed omkring vores arbejde og resultater med de unge. Vi samarbejder tæt med netværket og er i  løbende dialog med kommunen om den unges progression, udvikling og mål. Vi er ærlige om, når udviklingen går tilbage eller tager nogle omveje.
Skriftlig dokumentation sikrer desuden, at vores unge ikke risikerer, at viden om indsatsen går tabt mellem aktørerne i deres liv. 
Atob påtager sig altid ansvaret og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. 

Indsats med øje for den unges fremtids- og beskæftigelsesmuligheder

Alle AtoB’s indsatser er fokuseret på, at den unge skal opnå så højt et niveau af livskvalitet og selvstændighed som muligt. Vores indsats møder den unge dér, hvor den unge er, men vi er altid bevidste om, at der i indsatsen er er klart formål ift. beskæftigelse eller uddannelse.
Vi evaluerer altid vores indsats med en afklaring og anbefaling til både den unge og kommunen omkring, hvad der er realistisk i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelses- og forsørgelsesgrundlag hos den unge.

Vi forpligter os altid til følgende i alle forløb:
 • Månedlig statusrapport med status på mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periode. Statusrapporten sende hver måned til UU vejleder og koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis til UU vejleder og koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport
 • Evaluerende statusrapport, anbefaling og dialog vedr. den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB
 
 • Tovholder på netværket og møder
 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Forældresamtaler, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien.
  Vi afholder forældresamtaler forældre minimum 1 gang om måneden
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder

Faste takster og samme muligheder for alle indskrevne unge

Som en del af vores kvalitetssikring har vi fuld gennemsigtighed ved vores takster. 
Vores faglige ydelser indeholder samme muligheder for alle indskrevne unge. Det betyder, at det er samme faste takst alle kommuner møder i vores samarbejde.
Du kan se vores faste takster og læse mere om indholdet i de forskellige ydelser beskrevet under de enkelte ydelser.

Referencer

5/5

Kontakt AtoB for spørgsmål eller visitation

Du er altid velkommen til at kontakte os, også med henblik på at aftale et besøg. 

 • Afdelingsleder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk