Kvalitetssikring

Tryghed på alle parametre

Vi arbejder målrettet med opkvalificering af medarbejdere og vores  praksis. Det betyder, at vi bruger tid og ressourcer på at dygtiggøre os. Vi har desuden  et stort fokus på trivsel, da vi kun kan yde vores bedste, når vores egen mentale hygiejne er i orden.
Vi er gennemsigtige i vores praksis og tager altid imod besøg efter aftale og vi har altid tid til at fortælle mere i et telefonopkald.

Relevant uddannet personale

Alle medarbejdere er relevant uddannet med specifik viden og erfaring ift. målgruppen. Vi prioriterer løbende opkvalificering og efteruddannelse ift. ny og aktuel viden samt supervision af alle medarbejdere.
Vi har en stabil personalegruppe i trivsel og med fokus på kerneopgaven. Vores sygefravær var i 2021 under 0,5%.

Grundig dokumentation

Vi leverer altid grundig dokumentation af den unges forløb. Vi aflever status hvert kvartal og afslutter altid et forløb med en grundig funktionsbeskrivelse samt en anbefaling og vurdering ift. den unges fremtid. 
Vores fokus på skriftlighed sikrer desuden, at værdifuld viden om den unge ikke går tabt.

 

 

På AtoB bliver vores søn mødt med en tilgang til autisme og kravafvisende adfærd som gør, at han nu, med glæde, er i stand til at møde op til uddannelse. Det er første gang vi oplever en så dyb faglig forståelse af vores søns udfordringer. Det er en kæmpe styrke og aflastning for os som familie, at alt bliver varetaget af AtoB - både uddannelse, behandling, transport til og fra AtoB og supervision og støtte til os forældre.””
Niels & Susanne, forældre på AtoB

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.