Ofte stillede spørgsmål om resourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. På AtoB tilbyder vi ressourceforløb, enten i sammenhæng med afsluttet STU, eller som selvstændigt forløb. Hvis man allerede er på førtidspension, men har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan man også få et ressourceforløb. 

Et ressourceforløb kan vare 1-5 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe den unge på vej mod job eller uddannelse.
Ressourceforløbet på AtoB er individuelt tilrettelagt, og der vil ved opstart udarbejdes en handleplan på baggrund af rehabiliteringsplanen. På AtoB er målet altid at hjælpe den unge til at blive klar til at kunne påbegynde uddannelse eller afdække relevante jobfunktioner. Der vil ligeledes i vores ressourceforløb være samarbejde til videreuddannelse (10.kl VUC/ HF/ m.fl.) eller erhvervsrettede praktikker.

Når du visiteres til ressourceforløb, stopper en evt. hidtidig ydelse. Du skal i stedet have ressourceforløbsydelse.
Modtog du kontanthjælp inden ressourceforløbet, fortsætter du med at modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau i forløbet. Kommer du fra sygedagpenge, modtager du en ydelse på niveau med sygedagpengene. Denne ydes, indtil sygedagpengeretten ophører efter revurderingstidspunktet eller forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Herefter vil du modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Ressourceforløbet er individuelt tilrettelagt, men indholdet kan fx være: Praktikforløb som afklarende eller som brobyggende til fremadrettet beskæftigelse, botræning og selvstændighed, erhvervelse af kørekort (den unge afholder selv udgift til kørekort og AtoB etablerer kontakt til køreskole og deltager i teori og køreundervisning), Fagfagligt tilbud, herunder 10.kl, samt HF-enkeltfag eller andre relevante uddannelsesretninger, Psykoedukation – selvforståelse vil altid være integreret del i ressourceforløbet.

 

 

Ressourceforløb på AtoB henvender sig til en lille specifik gruppe af normalt- til højt begavede unge mennesker med en sårbarhedsprofil, der skal forstås som reaktion på ekstrem udmatning igennem mange år. De unge rammes af sårbarhed og manglende robusthed som forhindrer dem i at udvikle sig på ordinær vis. Herunder bl.a. løsrivelse fra forældre og evne til at kunne etablere sig som selvstændige voksne i samfundet. Det er derfor vores erfaring, at når de unge tilbydes ro og forudsigelighed, har de gode forudsætninger for at modnes, når den rette støtte, struktur og selvforståelse tilbydes. Herved opnås langt bedre forudsætninger for på sigt at kunne inkluderes i en ungdomsuddannelse/ erhvervsretning og på sigt kunne blive selvhjulpne og selvforsørgende, og undgå at ende på førtidspension.

 

Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. Den unge får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at varetage den unges sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Atob samarbejder med denne sagsbehandler omkring ressourceforløbets tilrettelæggelse og at der i selve forløbet er udvikling.

Du er altid velkommen til at kontakte os - hvad enten du selv skal på ressourceforløb, er pårørende eller sagsbehandler.

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os ved flere spørgsmål.

  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • lli@atob-cph.dk
  • 81 72 44 82