Ofte stillede spørgsmål om LAB forløb

Et LAB forløb er et individuelt tilpasset forløb for unge, som på sigt forventes at kunne indskrives på STU- forløb, men i en periode har brug for en intensiv indsats forud for opstart. Det kan ligeledes være nødvendigt at blive indskrevet på afklaringsforløb ved afbrudte STU-forløb eller i STU-forløb, der er sat i bero. LAB forløbet kan i nogle tilfælde pege på, at den unge vil profitere bedre af andre forløb eller indsatser end STU.

Et LAB forløb er et tilbud efter Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB-loven). LAB forløbet er et individuelt tilpasset forløb for den gruppe af unge, som på sigt forventes at kunne indskrives på STU- forløb, men i en periode har brug for en intensiv indsats forud for opstart. Det kan ligeledes være nødvendigt at blive indskrevet på LAB forløb ved afbrudte STU-forløb eller i STU-forløb, der er sat i bero. I nogle tilfælde vil LAB forløbet kunne identificere andre relevante forløb/aktører for den unge at fortsætte på, som ikke er STU tilbud. 
LAB forløb på AtoB er målrettet unge fra 16-25  år, som er en del af vores målgruppe.

Et LAB forløbs varighed er individuelt. LAB forløbet på AtoB bliver skræddersyet til at skabe et funktionsniveau for stabilt fremmøde, accept af krav, tryghed i socialrettede aktiviteter, psykoedukation samt et tilbud, hvor et netværk af pædagogisk personale følger den unge og forældrene tæt. Målet er at den unge bliver rustet til at indgå i et STU forløb. 

På AtoB er der 1:1 kontakt under hele forløbet.
Vi arbejder individuelt med den unge, men altid med sigte på at indgå i fællesskabet, når det er muligt. 
Vi adskiller os fra andre lignende forløb  ved at være specialiserede på vores målgruppe og have forståelse for, hvad det kræver at bygge den bro til den unge, der sikrer, at vi kan nå ind til den unge og arbejde fremad. 
Vi har biler til rådighed og henter og bringer de unge, og de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vil kontakten foregå i hjemmet.

Vores målgruppe er unge normalt til højtbegavede mellem 16-25 år, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de har massive belastningsreaktioner så som angst, tvangspræget adfærd og ofte selvskadende adfærd og/eller været socialt isoleret i længere tid. Vores unge er ikke udad reagerende. 

Det er kommune og sagsbehandler, der visiterer til et LAB forløb. 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning.

Du er altid velkommen til at kontakte os - hvad enten du er ung, pårørende eller sagsbehandler.

Kontakt

Tøv ikke med at kontakte os ved flere spørgsmål.

  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • lli@atob-cph.dk
  • 81 72 44 82