Sådan får du gratis hjælp ved borgerrådgivning

Når du skal samarbejde med kommunen, kan det sommetider være svært at navigere i lovgivning, muligheder og om du får tilbudt dét, som du mener er det rigtige. En del af Danmarks kommuner tilbyder derfor gratis borgerhjælp, som er en uvillig instans, der har til formål at rådgive borgeren, samtidig med at kommunen betjener deres borgere så godt som muligt. 

Hvad er Borgerrådgivning?

Borgerrådgivning er en uvildig rådgivning og vejledning, som kan hjælpe dig, når samarbejdet med kommunen bliver svær eller hvis du vil klage over en afgørelse.
Borgerrådgiveren kan fx hjælpe med kontakten til sagsbehandler, hvis jeres dialog er svær, og Borgerrådgiveren kan se til, at lovgivningen bliver efterlevet.

Har min kommune altid en borgerrådgiver?

Det er ikke alle kommuner, der har en Borgerrådgiver, da det er frivilligt, om kommunen vil ansætte en.
Ca. halvdelen af landets kommuner har en Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er uafhængig af forvaltningen. Borgerrådgiveren er som udgangspunkt hverken på kommunens eller borgerens side, men skal sikre, at reglerne overholdes.

Hvordan får jeg fat i min Borgerrådgiver?

Du kan finde ud af, om din kommune har en Borgerrådgiver på Borger.dk.

Typisk vil du skulle udfylde en klageblanket, som indsendes elektronisk. Herefter vil du blive kontaktet af borgerrådgiveren.

Koster det penge at bruge Borgerrådgiveren?

Det er gratis at bruge Borgerrådgiveren. 

Hvad hvis min kommune ikke har en Borgerrådgiver?

Hvis din kommune ikke har en Borgerrådgiver, er det bedste du kan gøre at forsøge at få dem til at ansætte en. Dette kræver en del ressourcer fra dig, og det kan være en god ide, hvis I er flere, der slår jer sammen for at presse på. Du kan fx spørge ud på kommunens Facebookside eller andre steder med et netværk, hvor I kan støtte hinanden i at lægge pres på kommunen. Send evt. en mail til kommunens byrådsmedlemmer. 
Du kan desværre ikke bruge andre kommuners Borgerrådgiver.

Hvad har Borgerrådgiveren beslutningsret til?

Borgerrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, men Borgerrådgiveren kan forholde sig kritisk og ad den vej hjælpe med, at en afgørelse kan omstødes. 
Hvis du ikke selv kan forholde dig til Borgerrådgiveren, kan du give en anden fuldmagt til at tale din sag med Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren kan derudover være en hjælp til at forklare dig en sag, afgørelse eller breve fra kommunen, som kan være svære at forstå.

Et specialiseret tilbud til unge med autisme & belastningsreaktioner

AtoB tilbyder forløb for normalt- til højt begavede unge i alderen 16-25 år, med diagnoser indenfor autismespektret og svære belastningsreaktioner såsom angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet samt svære isolationsproblematikker. Disse unge er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten ift. at finde en holdbar indsats er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidigt har behov for en massiv, indgribende indsats, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence.

AtoB er specialiseret i denne målgruppe og deres behov for fleksibilitet. En indsats ved AtoB kan foregå i hjemmet og/eller på AtoB, i et trygt miljø med andre unge i målgruppen.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.