Sådan arbejder vi

Vi går en ekstra mil

Vi gør os umage
med alt

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang. Det betyder, at vi arbejder helhedsorienteret med en forståelse for, at relationer og det miljø, vi som mennesker færdes i, har en stor betydning for vores helbred og trivsel. Det gælder både fysisk og psykisk. 

Når autismen møder et traume

AtoB er specialiseret i en specifik målgruppe, hvor de unge har det til fælles, at de er normalt- til højtbegavede og oveni en autisme-diagnose er belastet af massive belastningsreaktioner. Det medfører forskellige grader af komorbiditet, hvor angst, skolefravær, tvangshandlinger,  isolationsproblematikker samt stærk nedsat kravkapacitet er fællestræk.
For at det er kommet så vidt, har de unge i lang tid har præsteret over evne, hvor indre og ydre krav har oversteget den unges ressourcer og kapacitet. Mennesker med autisme tænker og opfatter verden anderledes end det neurotypiske menneske, hvilket betyder, at barnet/den unge har brugt mere kapacitet, end der har været til rådighed, for at forstå, omsætte og indgå i verden. Dette er ofte ikke synligt for omverden pga. maskering, som er en typisk ubevidst coping-strategi. Når dette står på i længere tid, vil det resultere i længerevarende stress, der fører til komplekse og invaliderende belastningsreaktioner; både fysisk og psykisk. Dertil vil de udfordringer, som autismen fører med sig, fylde mere qua den unges belastningssituation. Den unge vil sandsynligvis stagnere eller regrediere i sin udvikling; dvs. tab af færdigheder og tilbagegang i sin udvikling. 

Fællesskab som en vigtig del af indsatsen

Fællesskabet med andre unge er en væsentlig del af den udvikling, de unge gennemgår hos os. Fordi ro, forudsigelighed og trygge rammer er så vigtig en del af vores hverdag, er vi et lille tilbud med en mindre gruppe af unge. Det sikrer, at vi hele tiden kan tage individuelle hensyn og eksponere i den grad, som den enkelte profiterer af.
På AtoB har vi skabt et micro-samfund, hvor de unge på fineste vis praksisøver de mestringsstrategier, som vi underviser dem i. Vi skubber til deres grænser og vi griber dem, når det bliver svært.
De unge spejler sig hinanden, og med vores støtte interagerer de og bliver klogere på de mellemmenneskelige forhold i sociale kontekster og i interaktion med andre.
På den måde arbejder vi målrettet med at ændre uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier for den unge, så fællesskaber bliver lettere at færdes i. Målet er, at den unge kan erfaringsoverføre til  fællesskaber udenfor AtoB’s trygge rammer. Dette giver mulighed for at bygge bro til, og trives i, fx arbejdspladser, uddannelser og ungdomsfællesskaber.

Den unge i fokus

Hos AtoB tager vi udgangspunkt i de faktorer, store som små, som udgør helheden i det miljø og den hverdag, som vi præsenterer de unge for. 
I praksis betyder det, at vi arbejder målrettet via en bæredygtig og meningsfuld relationel tilgang, hvor vi er optaget af, at den unge skal føle sig tryg med stabilt personale. Det betyder bl.a. at vi ikke bruger vikarer eller kortvarige ansættelser. I samspil med en genkendelig, men yderst fleksibel struktur, skaber vi den bedste forudsætning for at skabe udvikling hos den unge. En fleksibel struktur betyder, at vi ofte går med den unge ad den vej, den unge ønsker, for derigennem at møde den unge og finde andre og nye meningsfulde veje undervejs. 
Når vi skal lære den unge at kende, tilpasser vi indsatsen, så den unge ikke skal opleve at være udenfor mestring og blive belastet yderligere. På den måde kan vi skabe tillid mellem os og den unge, hvilket giver os adgang til et frugtbart samarbejde.

'Vi tror på, at tillid og tryghed i relationen i samspil med en genkendelig, men yderst fleksibel struktur, er den bedste forudsætning for at skabe udvikling for netop disse unge. Vi er optagede af at være så tæt på den enkelte unge, at vi ser hver en lille sprække for udvikling, så vi er dér, hvor åbningen og motivationen er størst'
AtoB

Pædagogisk transport

Vi arbejder med eksponering og praksistræning i den unges nærmeste udviklingszone. I den proces er det vigtigt at se, hvilke faktorer, der er på spil, for at den unge kan udvikle sig til at mestre. Vi har valgt at have mulighed for at tilbyde pædagogisk transport mellem den unges bopæl og AtoB.
Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes for at reducere belastningen. Denne prioritering betyder, at den unge har kapacitet til at arbejde med langsigtede strategier på flere parametre, så selvtransport også bliver muligt.

Kom indenfor

Vi fokuserer på, at vores omgivelser er rolige og behagelige at være i. Det betyder, at miljøet er afstemt uden for mange forstyrrende elementer og at vi har for øje, at indretningen er stressreducerende. Vi ved, at det ikke er ligegyldigt, om man har mulighed for at sidde op ad en væg, have udsigt til, hvem der kommer ind i lokalet, mulighed for at sidde eksponeret i fællerummet, men alligevel afskærmet i en krog m.m.

Hunde er velkommen

Flere af vores unge har hund, som er velkommen på AtoB. Vi ved, at en hund kan være stressreducerende og afgørende for, at det er rart at være på AtoB. Det er underordnet, om hunden er godkendt som servicehund, eller ‘bare’ er en almindelig hund. Det er dog en forudsætning, at den opfører sig afdæmpet og fungerer i fællesskabet med resten af de unge.

 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Nedsat energi
 • Ekstrem udmatning
 • Smerter
 • Fordøjelsesproblemer
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændret appetit
 • Opblussen af kroniske sygdomme
 • Øget følsomhed over for sanseindtryk
 • Kollaps og apati
 • Katatoniske tilstande
 • Angst og ængstelighed
 • Tvangshandlinger
 • Selvskade
 • Lavt selvværd og ekstrem usikkerhed
 • Passivitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende motivation og initiativ
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Skolefravær
 • Ekstrem nedsat kravkapacitet
 • Vanskeligt ved at klare hverdagens almindelige gøremål

Vi går altid en ekstra mil

Forløb på AtoB

Et AtoB forløb er individuelt tilrettelagt til den enkelte unge med mulighed for 1:1 støtte. Alle medarbejdere har relevant faglig erfaring og ekspertise til at møde den unge med respekt for, hvor den unge aktuelt er. Bæredygtige og trygge relationer er udgangspunktet for indsatsen med fokus på stressreduktion for at mindske  belastningsreaktionerne. Herfra arbejder vi på at  udskifte uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige mestringsstrategier.
Alle unge har faste primære, der følger den unge tæt og hjælper med brobygning til livet efter AtoB.

Vores værdier gennemsyrer hele organisationen

Vi tror på, at alle fortjener at trives og mødes med respekt. Derfor gælder vores værdisæt hele vejen rundt, og naturligvis også for vores medarbejdere. Som organisation får vi den bonus, at en medarbejdergruppe i trivsel øger stabiliteten af personale og sikrer, at de unge møder autentisitet, oprigtighed og spejles af mennesker, der kan lide at være sammen med unge hver dag. Derfor prioriterer vi trivsel, opkvalificering og fagligt fællesskab.
I 2021 var vores sygefravær på under 0,5 %.

Fra arkivet

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.