En miljøterapeutisk tilgang

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang. Det betyder, at vi arbejder helhedsorienteret med en forståelse for, at det miljø, vi som mennesker færdes i, har en stor betydning for vores helbred og trivsel. Det gælder både fysisk og psykisk. 

Forståelsen for helheden omkring den unge og hvad vi præsenterer dem for

Hos AtoB tager vi udgangspunkt i de faktorer, store som små, som udgør helheden i det miljø og den hverdag, som vi præsenterer vores elever for. 
I praksis betyder det, at vi arbejder målrettet via en bæredygtig og meningsfuld relationel tilgang, hvor vi er optaget af, at den unge skal føle sig tryg med stabilt personale. Det betyder bl.a. at vi ikke bruger vikarer eller kortvarige ansættelser.
Når vi skal lære eleven at kende, undgår vi at presse eleven med krav for på den måde at skabe tillid mellem os og eleven. Mødet med os skal være positivt og, til en start, med så lidt belastning som muligt for eleven. Vi arbejder strategisk med at opstille få konkrete valgmuligheder for eleverne, så de oplever at kunne vælge og have medbestemmelse og kontrol, men indenfor en ramme, hvor vi arbejder i den retning, som er hensigtsmæssigt.
På den måde heler eleven og får ro på nervesystemet. 
Tillid og tryghed i relationen i samspil med en genkendelig, men yderst fleksibel struktur, er den bedste forudsætning for at skabe udvikling for netop de unge, der er AtoB’s specifikke målgruppe. En fleksibel struktur betyder, at vi ofte går med den unge, ad den vej, den unge ønsker, for derigennem at møde den unge og finde andre og nye veje undervejs. 
Vi er optagede af at være så tæt på den enkelte elev, at vi ser hver en lille sprække for udvikling, så vi netop er dér, hvor åbningen og motivationen er størst. Processen med at skabe den stabilitet hos eleven, kan ofte tage lang tid. Vi er specialister i at se de helt små succeser og have tålmodigheden til at tage tingene i det tempo, der sikrer succes på den lange bane.

Et miljø med få stressfaktorer

I vores miljøterapeutiske tilgang fokuserer vi ligeledes på omgivelserne i AtoB. Vores lokaler er indrettet, så der er så få stressfaktorer som muligt, og vi har lokaler, hvor vi har mulighed både for at skærme og for at åbne op. Vi arbejder eksempelvis målrettet med rum, hvor der er mulighed for at sidde med åbne døre og/eller glaspartier ind til fællesrummet, så man på den måde bliver eksponeret for fællesskabet, uden at behøve være der. På den måde kan eleverne øve sig i at træde ind og være fysisk til stede, men altid have sikkerheden for, at man igen kan trække sig tilbage. Vores langsigtede mål er altid, at den unge skal bevæge sig ud i fællesskabet, og vi mikroregulerer derfor altid mellem at skærme og eksponere de unge.

“Vi tror på, at tillid og tryghed i relationen i samspil med en genkendelig, men yderst fleksibel struktur, er den bedste forudsætning for at skabe udvikling for netop disse unge.
Vi er optagede af at være så tæt på den enkelte elev, at vi ser hver en lille sprække for udvikling, så vi netop er dér, hvor åbningen og motivationen er størst”

Læring kræver mere end undervisning

Eleverne på AtoB kan ikke udvikle sig fagligt, før den personlige udvikling tillader det. Det er derfor altid individuelt, i hvilket tempo, vi kan arbejde med fagfaglige krav og mål.
Når tiden er den rette, begynder vi at eksponere eleven for dét, der er svært ift. mål og forløbsplan. Vi begynder også at øge små krav og pres ift. eleven arbejder med næste trin i den personlige udvikling. Når eleven er nået dertil, hvor der er øget rummelighed overfor flere krav, angsten er mindsket og modet til at træde ud større udfordringer er nået, begynder vi at arbejde med faglige mål, jvf. elevens forløbsplan. 

Et trygt fællesskab at øve sig i

Netop fællesskabet og de andre unge er en væsentlig del af den udvikling, eleverne går igennem hos os. Fordi ro er så vigtig en del af vores behandling og hverdag, har vi dog kun plads til 15 elever. Det sikrer, at vi hele tiden kan indrette os individuelt for de enkelte elever, både omkring fysiske rammer og ift. dagligdagen. 
Hos AtoB har vi skabt et micro-samfund, hvor vi på fineste vis øver de unge i at færdes trygt, samtidig med vi kan gribe dem, når det bliver svært. Alt med henblik på, at de unge tager strategier med sig ud i det øvrige samfund.
Den relationsskabende tilgang bruger vi også i samtaler med de unge – både individuelt, men også i fællesskabet. Her spejler de unge sig hinanden, og med vores støtte interagerer de og bliver klogere på de mellemmenneskelige forhold i sociale kontekster og i interaktion med andre. Dette hjælper den unge med at få forståelse for  andres være- og handlemåde samt egen rolle i samspillet. På den måde arbejder vi målrettet med at ændre uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre for den unge, så fællesskaber bliver lettere at færdes i. Målet er at etablere fællesskaber for, og med, den unge, som også eksisterer udenfor AtoB’s trygge rammer. 

Hunde er velkommen

Flere af vores elever har hund, som er velkommen på AtoB. Vi ved, at eksempelvis en hund kan være stressreducerende for eleven og være afgørende for, at det er rart at være på AtoB. Det er underordnet, om hunden er godkendt som servicehund, eller ‘bare’ er en almindelig hund. Det er dog et krav, at den opfører sig afdæmpet og fungerer i fællesskabet med eleverne. 

Kørsel som pædagogisk rum

Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at kunne tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Vi arbejder med at hente og bringe den unge i bil som en del af vores tilgang. Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes. Vores mulighed for at bruge transporten og bilen som et pædagogisk rum betyder, at vores unge har succes med at komme til AtoB og indgå i et læringsmiljø.
Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.
Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag. Hvis det er helt umuligt for den unge at gennemføre en kørsel, kan vi lynhurtigt ændre dagens program til at kunne foregå i hjemmet.

Vores tilgang gælder hele organisationen

Hos AtoB handler det om de unge. Men vi kommer ikke udenom, at en medarbejdergruppe i trivsel øger stabiliteten af personale, men også sikrer, at de unge møder autentisitet og oprigtighed hos medarbejderne. Miljøterapien gennemsyrer hele vores organisation, hvor respekt, gennemsigtighed mellem team og ledelse samt fokus på trivsel og udvikling er et fælles værdisæt. Det betyder, at vi meget sjældent har medarbejdere, der stopper, og vi har nærmest igen sygedage. I 2021 er vores sygefravær på under 0,5 %.

Artikler fra AtoB