Fag & indhold på STU forløb på AtoB

Nedenstående PDF beskriver indhold og fag på en STU på AtoB. Du er selvfølgelig velkommen til at downloade PDF formatet.

Obligatoriske STU fag

En STU på AtoB indeholder 3 obligatoriske fag, som er psykoedukation, sundhedsfag og medborgerskab. 
På AtoB vil disse 3 fag foregå i en fælles undervisning over et længere forløb. Holdene på disse fag er som regel mellem 2-5 elever, og der er minimum 2 undervisere med til at facilitere forløbet og støtte eleverne.
Det er individuelt hvornår eleverne er parat til at deltage i forløbet med de obligatoriske fag.

Fagfaglige fag med en eventuel eksamen

Vi tilbyder fagfaglige fag så som matematik, engelsk, dansk og japansk. Nogle elever modtager ene-undervisning, mens andre undervises i små hold á 2 eller 3 personer. 
Mange af vores elever er, på trods af at være godt begavede, utrænede i at være i en undervisningsramme og i at præstere fagligt. Denne udfordring er den første, som eleven skal overkomme for at kunne modtage undervisning. Vores undervisere er specialiserede i at sætte den rette undervisningsramme, hvor der pædagogisk og med en relationel tilgang skabes et rum, hvor eleven bliver tryg ved at møde de krav, der bliver stillet i en undervisning. 

Afsluttende eksamen på STU

Det er muligt at tage afsluttende eksamen på de fagfaglige fag på et AtoB forløb.
Flere af vores elever vælger at afslutte fag på AtoB, som de ikke har afsluttet i folkeskolen. Vi samarbejder med bl.a. HF og VUC om dette. Praktisk foregår det ved, at undervisningen foregår på AtoB med AtoB’s undervisere, mens en eksamen bliver afholdt eksternt på fx en HF. 
Vi har solid erfaring med at få eleverne gennem fag og eksamensprocesser. Fx tager vi med eleven på besøg dér, hvor eksamen skal foregå, og vi øver eksamenssituationen, så eleverne bliver tryg og kan vise, hvad de kan.  

Modul-fag

Vi har faste modulfag, som eleverne kan vælge at deltage på – enten alene eller på et lille hold á 2-3 personer.
Et modulfag er et forløb, hvor der arbejdes med fag, der har et element af praktiske færdigheder. Nogle moduler kan kombineres med praktikforløb for de elever, der er klar til dette. 
Af modul-fag kan nævnes musikundervisning, ADL, dyre- og naturhold samt gaming og it. 

Individuelle fag

Samtlige af vores elever kommer med ønsker og interesser, som vi er nysgerrige på at finde ind til. Vi arbejder derfor med en tilgang om, at rigtig meget er muligt. Derfor samarbejder vi med eksterne undervisere, der kan undervise den individuelle elev ud fra helt specifikke ønsker og/eller særinteresser. I en sådan undervisning vil det faste personale fra AtoB facilitere et trygt undervisningsmiljø og støtte eleven i at modtage læring.

Særlig tilrettelagte linjer på STU forløb

AtoB har særligt tilrettelagte linjer, hvor STU forløbet har et mere specifikt fokus, der er konkret rettet mod et særligt område indenfor arbejdsmarkedet eller videre uddannelsesforløb. Det kan fx være en Tech-linje, fokus på en HF eller en linje med dyre- og natur fokus.

Praktikforløb i en STU

AtoB samarbejder med flere steder omkring praktikforløb. Samarbejdet betyder, at vi ved, at eleven kommer i praktik på arbejdspladser, der ved, hvilke hensyn, der skal tages. Eleven er altid støttet af personale fra AtoB, når det er nødvendigt. På den måde sikrer vi, at eleven får en positiv oplevelse, der giver mod på videre proces med retning mod arbejdsmarkedet

Læs mere om STU forløb, lovgivning & visitation

Har du andre spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os ved uddybende spørgsmål eller for at planlægge et besøg.

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • kontakt@atob-cph.dk