Forløb på AtoB

AtoB tilbyder forskellige forløb, alle med det til fælles, at de er skræddersyet til målgruppen.
For at kunne varetage netop denne målgruppes behov, er AtoB et lille sted, hvor vi kun indskriver 12 unge ad gangen. Afhængig af forløb og den individuelle tilrettelæggelse, tilbyder vi psykoedukation, undervisning og praktik samt tæt dialog, samarbejde og evaluerende opfølgning med netværket om den unge.

 • atob stu forløb

  LAB forløb

  Vi tilbyder LAB forløb skræddersyet til at afklare den unges kompetencer, ressourcer og ønsker i forbindelse med uddannelses- og arbejdsevner.

 • atob stu forløb

  STU særlig tilrettelagt uddannelse

  AtoB tilbyder STU forløb efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Vores STU forløb er målrettet normalt til højtbegavede unge, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de alle har massive belastningsreaktioner såsom angst, selvskade, tvangshandlinger og isolationsproblematikker.

 • atob stu forløb

  Ressourceforløb

  AtoB tilbyder ressourceforløb til unge, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, enten i sammenhæng med afsluttet STU, eller som selvstændigt forløb. Indsatsen i ressourceforløbet er tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe den unge på vej mod job eller uddannelse.

Kontakt for yderligere information og visitation

 • Afdelingsleder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
Louise AtoB