Visitation af elever til AtoB

Visitation og indskrivning til AtoB skal ske via sagsbehandler i den unges bopælskommune. 
Som forælder er du altid velkommen til at kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål vedr. processen omkring visitation. Du er også meget velkommen til at besøge os og få en rundvisning eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i vores målgruppe.
Vi har løbende optag af elever, og vi har mulighed for at starte individuelle forløb op på alle tider af året. Dette gælder også for de elever, der kommer fra en allerede påbegyndt forløb på andre skoler. 
AtoB lever op til lovkravene for både afklaringsforløb, STU samt ressourceforløb. 

Når en elev starter hos AtoB

Når I har kontaktet sagsbehandler, skal denne sætte gang i visitationen til AtoB. Dette gælder, uanset hvilket forløb eller uddannelse, det drejer sig om.
Når kommunen har indstillet dit barn til AtoB, holder vi et indledende møde på AtoB. Her inviterer vi eleven, forældre, sagsbehandler og den eventuelle UU vejleder. På mødet fortæller vi om, hvordan vi underviser og vores tilgange til de unge samt om hverdagen på AtoB. Sammen taler vi også om den unges udfordringer, ressourcer og interesser. På den baggrund vurderer vi, hvilken strategi vi skal møde den unge med, så starten hos AtoB bliver trygt og forløbet en succes. 
Efterfølgende er det eleven selv, der skal sige ja til at gå på skolen.
Hvis det er vores STU tilbud, den unge starter på, vil der blive udarbejdet en forløbsplan med den unge, inden start. Det er kommunen, der i samarbejde med jer, udarbejder forløbsplanen.

Hvis AtoB afviser en ung

I nogle tilfælde vurderer vi fra AtoB’s side, at vi ikke er det rigtige match til den uge. I de tilfælde er vi altid behjælpelige med at henvise til andre uddannelsessteder. 

Kontakt og visitation

Vi er altid til rådighed for yderligere spørgsmål eller endnu et besøg, så den unge føler sig sikker på, at AtoB er det rigtige match. 
Er du sagsbehandler, er du også altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål eller for at aftale et besøg. 

Kontakt AtoB

For yderligere spørgsmål, visitation og besøg
  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk
Louise AtoB

AtoB Copenhagen
Tronhjemsgade 10, Parterre
2100 Kbh. Ø