Tema-tilrettelagt STU forløb

På AtoB kan du tilrettelægge din STU med et særligt tema. Vi arbejder bevidst ikke med linjer, da vi har erfaret, at tilrettelagte linjer ofte bliver for fastlåst ift. at kunne imødekomme elevernes aktuelle ressourcer.

Hvordan fungerer valg af tema?

Vi tilbyder forskellige temaer, som eleven kan vælge sig ind på. Et valg af tema fungerer således, at undervisningen bliver tilrettelagt pr. kvartal med et særligt fokus på det valgte tema. Vælger man eksempelvis Tech & It som tema, vil undervisningen tilrettelægges således, at eleven opnår indsigt i områder indenfor Tech & It og bliver undervist med henblik på at opnå kompetencer indenfor temaet. For de elever, der skal i praktik, vil det ligeledes blive prioriteret at vælge en praktik ud fra temaet.  

Valg af flere temaer

Når en periode med et tema er afsluttet, kan eleven vælge at fortsætte sit tema og opnå yderligere kompetencer eller udforske flere områder indenfor temaet, eller eleven kan vælge at skifte tema, hvis der er andre temaer, som eleven er nysgerrig på. Det er også altid en mulighed at være på AtoB uden valg af tema. I de tilfælde er undervisningen også individuelt sammensat, så indholdet stadig sikrer elevens progression

Praktikforløb

I løbet af STU tiden, er det oplagt at kombinere sit tema med en praktik, hvor eleven kan afprøve beskæftigelse og det, at indgå på en arbejdsplads. AtoB står for at etablere kontakt til egnede praktiksteder og støtter eleven gennem hele forløbet. 

Download folder om fag og indhold på STU

Har du andre spørgsmål?

I er altid velkommen til at kontakte os ved uddybende spørgsmål eller for at planlægge et besøg.

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk