STU / Særlig Tilrettelagt Uddannelse

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse som skal være påbegyndt inden den unge fylder 25 år. Uddannelsen er sammensat af tre dele. Almenrettet – der indeholder undervisning i samfundsforhold, selvstændighed i forhold til økonomi, husholdning, egenomsorg etc.

Beskæftigelsesrettet – der med afsæt i den unges kompetencer og potentialer afdækker og afprøver målrettet, mulig fremtidig beskæftigelse – herunder erhvervs- og uddannelsesafklaring. (Erhvervsrettet erfaring i praktikforløb, FP10 eller HF).

Psykoedukativrettet – der har fokus på den enkeltes selvforståelse og håndtering af eks. diagnoser, herunder de komorbide lidelser som angst, selvskadende adfærd etc. Samt fokus på træning af sociale færdigheder.

Uddannelsen er 3-årig og indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor der i samarbejde med den unge, UU-vejleder samt forældre udarbejdes en uddannelsesplan for det samlede forløb. Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst én gang om året. Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir, samt evt. eksamens- papirer. Det ugentlige timetal er 28 lektioner eller 21 timer.