Afklaringsforløb

Et afklaringsforløb er et individuelt tilpasset forløb for den gruppe af unge, som på sigt forventes at kunne indskrives på STU- forløb, men i en periode har brug for en intensiv indsats forud for opstart. Det kan ligeledes være nødvendigt at blive indskrevet på afklaringsforløb ved afbrudte STU-forløb eller i STU-forløb, der er sat i bero. Man kan indskrives på et afklaringsforløb fra 16 år.

Afklaringsforløbets formål er at skabe et funktionsniveau for stabilt fremmøde, accept af krav, tryghed i socialrettede aktiviteter, psykoedukation og er et tilbud, hvor et fagligt netværk af pædagogisk personale og psykologer følger den unge og forældrene tæt.