Ressourceforløb på AtoB

Ressource orløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. På AtoB tilbyder vi ressourceforløb, enten i sammenhæng med afsluttet STU, eller som selvstændigt forløb. Vores ressourceforløb er målrettet unge, der matcher vores målgruppe, som er normalt til højtbegavede unge, primært indenfor autismespektret med massive belastningsreaktioner. 

Varighed af ressourceforløb

Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den unge har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. På AtoB arbejder vi målrettet med praktik og social træning som en del af et ressourceforløb.

Indhold i resourceforløbet på AtoB

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe den unge på vej mod job eller uddannelse.
Hvis man allerede er på førtidspension, men har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan man også få et ressourceforløb. 
Ressourceforløbet på AtoB er individuelt tilrettelagt, og der vil ved opstart udarbejdes en handleplan på baggrund af rehabiliteringsplanen. På AtoB er målet altid at hjælpe den unge til at blive klar til at kunne påbegynde uddannelse eller afdække relevante jobfunktioner. Der vil ligeledes i vores ressourceforløb være samarbejde til videreuddannelse (10.kl VUC/ HF/ m.fl.) eller erhvervsrettede praktikker. Ressourceforløbet er individuelt tilrettelagt, men indholdet kan fx være: Praktikforløb som afklarende eller som brobyggende til fremadrettet beskæftigelse, botræning og selvstændighed, erhvervelse af kørekort (den unge afholder selv udgift til kørekort og AtoB etablerer kontakt til køreskole og deltager i teori og køreundervisning), Fagfagligt tilbud, herunder 10.kl, samt HF-enkeltfag eller andre relevante uddannelsesretninger, Psykoedukation – selvforståelse vil altid være integreret del i ressourceforløbet.

Ydelse og økonomi på et ressourceforløb

På ressourceforløb modtager man ressourceforløbsydelse, som er på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. 

AtoB’s målgruppe

Ressourceforløb på AtoB henvender sig til en lille specifik gruppe af normalt- til højt begavede unge mennesker med en sårbarhedsprofil, der skal forstås som reaktion på ekstrem udmatning igennem mange år. De unge rammes af sårbarhed og manglende robusthed som forhindrer dem i at udvikle sig på ordinær vis. Herunder bl.a. løsrivelse fra forældre og evne til at kunne etablere sig som selvstændige voksne i samfundet.
Det er vores erfaring, at når de unge tilbydes ro og forudsigelighed, har de gode forudsætninger for at modnes, når den rette støtte, struktur og selvforståelse tilbydes. Herved opnås langt bedre forudsætninger for på sigt at kunne inkluderes i en ungdomsuddannelse/erhvervsretning og på sigt kunne blive selvhjulpne og selvforsørgende, og undgå at ende på førtidspension.

Visitation til ressourceforløb

Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. 
Den unge får i kommunen én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at varetage den unges sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Atob samarbejder med denne sagsbehandler omkring ressourceforløbets tilrettelæggelse og udvikling.

Har du andre spørgsmål?

I er altid velkommen til at kontakte os ved uddybende spørgsmål eller for at planlægge et besøg.

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • lli@atob-cph.dk