Om A to B Copenhagen

På AtoB tilbydes ordinær STU, ressourceforløb samt afklaringsforløb. Uanset hvilket forløb den studerende indskrives på, er læringsmiljøet trygt, forudsigeligt og nøje tilrettelagt, således at det er tilpasset den enkelte unges potentiale og udgangspunkt. Personalet er tværfagligt uddannet til at varetage denne fagligt komplekse pædagogiske opgave. Endvidere er der familieterapeut og psykolog tilknyttet, således at de unge sikres en helhedsorienteret indsats, hvor også familien tilbydes støtte og rådgivning.

Da denne målgruppe ofte har udviklet massiv angst og traumer over for dét at gå i skole og dét at indgå i sociale sammenhænge, kræver det som udgangspunkt, at de unge er indskrevet i 1:1 normering.

Således kan tilbuddet yde den fleksibilitet, der er nødvendig, for at der etableres fundament for, at de unge får opbygget tillid til og tro på, at der også er en fremtid for dem.