Slide

Sådan startede AtoB

AtoB så dagens lys i 2018. Vi opstod ud fra Søstjerneskolens principper og nyder den dag i dag et tæt samarbejde, hvor vi deler og udvikler viden samt erfaringer om vores målgruppe. 
Inspirationen til AtoB opstod, da man på Søstjerneskolen oplevede, at der var et behov for et uddannelsessted, som endnu ikke eksisterede; et sted, der forstår kompleksiteten i vores målgruppes udfordringer, og hvor man indsnævrer målgruppen til kun den type elever, så de kan profitere og udvikle sig omgivet af personale, der er specialiseret på netop disse unge.

Hvad og hvem er AtoB?

AtoB er et tilbud, med max 12 indskrevne unge. Vi tilbyder LAB forløb, STU tilbud og ressourceforløb.
Med vores specifikke målgruppe har vi sikret, at rammerne og grundlaget for trivsel hos eleverne på plads. Samtidig er det lykkedes for AtoB at tiltrække landets dygtigste medarbejdere, der med ægte autentisitet forstår at møde eleverne med en palette af viden, erfaring og spidskompetence på området.

Vores målgruppe er unge normalt til højtbegavede unge, af begge køn, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de har massive belastningsreaktioner såsom angst, selvskade, tvangshandlinger og isolationsproblematikker bag sig. Derudover har de fleste af vores elever været afskåret fra at deltage i de skoletilbud, de ellers er blevet mødt med, hvilket har resulteret i, at de mangler erfaring med skolegang og har faglige huller.
Vores elever er ikke udadreagerende, og vi er konsekvente med kun at modtage elever, der er i vores målgruppe. Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor  byggestenene netop er helhed og den relationelle. 

Forskellen på AtoB og andre tilbud

Forskellen på AtoB og andre tilbud til målgruppen er, at vi er konsekvente med vores 1:1 normering samt at holde fast i vores meget specifikke målgruppe. Det betyder, at vi bl.a. ikke modtager elever, der er udadreagerende eller på andre måder ikke er et match. 

Et minisamfund hvor de unge øver sig på verden udenfor

Vi tilbyder et yderst fleksibelt og overskueligt miljø, således at der skabes gode betingelser for, at de unge kan udvikle sig i et afstemt tempo i forhold til det eksisterende funktionsniveau. På denne måde sikrer vi os, at de unge udvikler erfaring med at indgå i fællesskaber, som senere hen kan overføres og implementeres i fremtidige tilbud og/eller videreuddannelse eller erhvervsretning. Vores daglige fokus er på at skabe så trygge rammer, at den unge får modet til at kaste sig ud i ellers angst-fremkaldende situationer. Hele tiden med os til at gribe, hvis de falder.
Vi arbejder strategisk med at eksponere eleverne for det svære og presse dem – men kun i nøje tilapssede små bidder, hvor vi ved, at det er den rigtige vej for den unge. Hos os er der ingen ‘skal’, medmindre vi vurderer, at det er for den unges bedste. Når den unge oplever, at der er ro og trygge rammer, vil situationer som fx frokost kunne øves, indtil det ikke længere er svært. Det samme med sociale kontekster og andre individuelle trickere, de unge kan have. 

1:1 normering giver den nødvendige fleksibelt

De unge indskrives i 1:1 foranstaltning, hvilket betyder at der er stor fleksibilitet i forhold til at støtte den unge – også uden for AtoB´s matrikel. Ved 1:1 normering forstås ikke, at AtoB er et solisttilbud eller enkeltmandsprojekt, da det er vores erfaring at de unge udvikler sig i fællesskab med andre unge, med lignende profiler og støttebehov. 1:1 normeringen skal forstås som, at der altid er 1 fast medarbejder til den unge, så der altid er den nødvendige støtte og muligheden for fleksibilitet. 
I tilbuddet er indregnet kørsel til og fra hjem, og der er ligeledes mulighed for at kontaktpersoner (kan forstås som mentorstøtte) kan støtte og hjælpe i hjemmet, når den unge har dage, hvor de som udgangspunkt ikke er i stand til at forlade hjemmet. Endvidere vil der i et ressourceforløb være stor fokus på, at kontaktpersonen kan indgå i støtte både i hjemmet og uden for hjemmet.
Støtten i hjemmet kan blandt andet indebære hjælp til opbygning og vedligeholdelse af hensigtsmæssige søvnmønstre og spisevaner, samt daglige rutiner. Udenfor hjemmet forstås støtten i forhold til hjælp til kontakt til kommunen, læge, psykiater, psykolog mm. Gennemgående for den samlede støtte er psykoedukation, mhp at ruste den unge til på sigt at varetage eget liv.

Kørsel som pædagogisk værktøj

Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at kunne tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Vi arbejder med at hente og bringe den unge i bil som en del af vores tilgang. Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes. Vores mulighed for at bruge transporten og bilen som et pædagogisk rum betyder, at vores unge har succes med at komme til AtoB og indgå i et læringsmiljø.
Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.
Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag. Hvis det er helt umuligt for den unge at gennemføre en kørsel, kan vi lynhurtigt ændre dagens program til at kunne foregå i hjemmet.

Forældresamarbejde

For de unge på AtoB er det ofte gældende, at de er meget tæt knyttet til deres forældre. Vores erfaring er, at forældrene er udmattede og derfor har brug for, at der er andre der kan overtage det massive støttebehov disse unge har. Derudover ønsker de unge også at kunne selv, og AtoB har stor fokus på at støtte de unge til at udvikle egen selvstændighed.

Mød personalet på AtoB

Personalet på AtoB er sammensat med en bred fagrelevant kompetenceprofil. Udover primæruddannelse indenfor det lærerfaglige/pædagogiske kompetenceområde, har vi kompetencer indenfor kognitiv adfærdsterapi, specialpædagogik, familieterapi m.m. På AtoB har vi også specifikke undervisere til helt specifikke fag, når den enkelte unge har særlige ønsker.

Kontakt os for mere information

Tøv ikke med at kontakte os for mere information, aftale et besøg eller for visitation.