Hvem henvender vi os til?

Uddannelsen henvender sig til unge normalt/ til højtbegavede fra 16 år, der igennem deres skoleliv har haft massiv skolevægring, isolationsproblematikker og omsiggribende angstproblematikker. Ofte er de unge kollapset med stress, depression og lavt selvværd, og har, eller har haft selvskadende adfærd.

Denne gruppe unge er ikke i stand til at følge undervisningen på de eksisterende STU-tilbud, da de har brug for helt særlig tilrettelagt støtte, for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb i et trygt og forudsigeligt, men yderst fleksibelt miljø, som tilgodeser den enkeltes individuelle behov.

AtoB arbejder i tæt samarbejde med relevant netværk omkring den unge, og tilbyder støtte og uddannelse til forældre og øvrige netværk.